ECTS punten
180 ECTS
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Studieduur
Drie jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Als technisch natuurkundige ben je een soort ontdekkingsreiziger. Je bevaart weliswaar de wereldzeeën niet, maar je onderzoekt wel hoe de wereld in elkaar zit. Je zoekt naar wetmatigheden en patronen in de natuur en vertaalt fysische verschijnselen naar technologische toepassingen. Wist je bijvoorbeeld dat de wervelingen in ons bloed erg lijken op wervelingen in de oceanen?

Heb je plezier in de exacte vakken op school? Ben je nieuwsgierig naar de wereld om je heen en wil je weten hoe die in elkaar zit? Laat je je niet snel uit het veld slaan, ook al zie je niet meteen het hele plaatje? Dan is onze major Applied Physics echt iets voor jou.

De major die achter de schermen van de natuur kijkt

De major Applied Physics neemt je mee achter de schermen van de natuur. Je maakt kennis met de onverwachte eigenschappen van licht en geluid, van stroming en warmte, van atomen en deeltjes. Je zoekt een antwoord op vragen als: Hoe meet je hersensignalen? Hoe pas je lasertechniek toe? Wat kan je doen met magnetisme?

Wij brengen je de kennis en de vaardigheden bij die je nodig hebt om uit te groeien tot een succesvol natuurkundig ingenieur. Tijdens de opleiding ontwikkel je je analytisch denkvermogen en je maakt je een kritische en oplossingsgerichte manier van werken eigen.

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

Major Applied Physics

In Eindhoven staat de ontwikkeling van nieuwe technologieën centraal. In de major Applied Physics ligt dan ook een sterke nadruk op het gebruiken en toepassen van de opgedane kennis.

Deze major onderscheidt zich door de uitstekende studiebegeleiding en een uitgebalanceerd programma met een onderzoeksstage in het derde jaar. De docenten staan met beide benen in de praktijk: sommige zijn naast hun aanstelling bij de universiteit ook werkzaam in een bedrijf, anderen doen wetenschappelijk onderzoek. Als student profiteer je tijdens de opleiding en daarna van de contacten met het bedrijfsleven en met de onderzoeksafdelingen. De informele sfeer en de laagdrempeligheid zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt op onze faculteit. Na het afstuderen ontvang je je diploma Bachelor of Science in Applied Physics.

Gecombineerde bachelor

Zoek je een extra uitdaging? Of kun je niet kiezen tussen de bacheloropleidingen Applied Mathematics en Applied Physics? Dan kun je er bij de TU/e voor kiezen om een gecombineerd programma te volgen. De volgende combinatie is mogelijk:

 • Dubbele  bachelorprogramma  Applied Physics en Applied Mathematics

In een gecombineerde programma blijven de belangrijkste vakken van Applied Mathematics en Applied Physics behouden. Er zit een behoorlijke overlap tussen de opleidingen. Je kunt daarom met extra studiepunten (zo'n 25% zwaarder programma) 2 diploma's halen.

LET OP:
Als je kiest voor een gecombineerde bachelor moet je je voor beide studies aanmelden in Studielink!

 • 4,3

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 194

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 81%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 47%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 96%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging J.D. van der Waals

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Technische Natuurkunde te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.