Studieopbouw

De bacheloropleiding Applied Physics is onderdeel van het TU/e Bachelor College.

De opleiding bestaat uit:

  • Kernvakken Applied Physics: theorie en vaardigheden
  • Keuzevakken: geef vorm aan je eigen vakkenpakket
  • Impact of Technology (ITEC) vakken voor maatschappelijk bewustzijn  
  • Een afsluitend project ter afronding van jouw bachelor
  • Professionele en persoonlijke ontwikkeling is geïntegreerd in alle vakken en projecten.

De kernvakken van de bacheloropleidingen Applied Physics en Mathematics dragen bij aan de ontwikkeling van jouw theoretische kennis, om in de toekomst als natuurkundige,  jouw kennis te vertalen naar technologische applicaties. Naast theorie zijn vaardigheden op het gebied van experimenteren, ontwerpen, dataverwerking, automatiseren en computersimulaties inbegrepen in het programma van de opleiding. Dit is zorgvuldig geïntegreerd om samen met jouw unieke, professionele en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.

Curriculum

75% van het programma Applied Physics bestaat uit theorie, vaardigheden en Impact of Technology vakken. De overige 25% bestaat uit keuzevakken. Je kunt je eigen vakkenpakket vormgeven door te verdiepen in kennis of vaardigheden of door je te oriënteren op andere disciplines.  De keuzevakken geven je de kans om meer aansluiting te creëren tussen je persoonlijke interesses en je studieprogramma door middel van het kiezen van bepaalde thema’s binnen het programma die je voorbereiden voor een specifieke vervolg master opleiding.

Meer informatie over het curriculum van het bachelorprogramma Applied Physics vind je in de Studiegids.

Let op:
De studiegids is een document dat als informatiebron gebruikt wordt door zittende studenten. Er staat gedetailleerde, praktische informatie in die van belang is gedurende de opleiding. De Studiegids is momenteel in bewerking. Er vindt een update plaats in het kader van het nieuwe Bachelor College programma. 

Challenge Based Learning

Er worden bij Applied Physics niet alleen colleges en interactieve instructies (in kleinere groepen) gegeven. Je past ook jouw kennis toe aan Challenge-Based Learning (CBL) projecten. Binnen CBL werken studenten samen in een team aan spannende technologische en maatschappelijke uitdagingen binnen Applied Physics of met studenten van een andere opleidingen op de TU/e.

Bachelor eindproject

Kennis en vaardigheden komen samen in het eindproject van de bachelor. Je wordt lid van een team onderzoekers en gaat aan de slag als junior natuurkundige binnen één van de onderzoeksgroepen. Je houdt je bezig met uitdagende onderwerpen binnen jouw onderzoekgroep van de afdeling Technische Natuurkunde. Je presenteert de resultaten van jouw onderzoek en het eindrapport door middel van een wetenschappelijke presentatie.