Bachelor Architecture, Urbanism and Building Sciences

ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Opleiding met selectie
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Kijk eens om je heen, naar het huis en de wijk waarin je woont of naar de school waarop je zit. Je omgeving is voor een groot deel door bouwkunde bepaald. Onze bacheloropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences (AUBS) gaat over de vraag hoe onze leefomgeving in elkaar steekt, en ook steeds verandert. Het gaat ook over hoe we gebouwen, woonwijken of steden kunnen aanpassen aan nieuwe wensen en inzichten van gebruikers.

Multidisciplinaire ontwikkeling

De major Architecture, Urbanism & Building Sciences is een veelzijdige en uitdagende opleiding. Het is een mix tussen theorie en praktijk, tussen denken en doen. De disciplines omvatten:

 • Architectuur
 • Stedenbouw
 • Bouwfysica
 • Constructief Ontwerpen
 • Vastgoed

De brede insteek geeft je de mogelijkheid om je goed te oriënteren binnen alle disciplines van de bouwkunde, om je vervolgens in jouw favoriete richting te specialiseren. Dankzij de multidisciplinaire manier van werken krijg je inzicht in het ontwerpen van gebouwen, huizen, kantoren, musea of zelfs hele woonwijken. Je verdiept je in techniek, ontwerp en het bouwproces zelf. Als student moet je bereid zijn hard te werken. Affiniteit met architectuur en civiele bouwkunde is mooi meegenomen.

Major Architecture, urbanism and building sciences

Tijdens de bacheloropleiding ontwikkel je de brede basis van een bouwkundig ingenieur. Via de ontwerpprojecten ontdek je hoe verschillende disciplines met elkaar samenhangen. Ook ga je inzien welke discipline het beste bij jou past en waarin je je verder wilt ontwikkelen vanaf het tweede jaar. In het derde jaar leer je om de verschillende specialismes bij elkaar te brengen, o.a. door in teamverband aan multidisciplinaire ontwerpopdrachten te werken.

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

 • 4,0

  Studenttevredenheid

 • 194

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 73%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 49%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 94%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging CHEOPS

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Bouwkunde te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.