ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Opleiding met selectie
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Kijk eens om je heen, naar het huis en de wijk waarin je woont of naar de school waarop je zit. Je omgeving is voor een groot deel door bouwkunde bepaald. Onze bacheloropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences (AUBS) gaat over de vraag hoe onze leefomgeving in elkaar steekt, en ook steeds verandert. Het gaat ook over hoe we gebouwen, woonwijken of steden kunnen aanpassen aan nieuwe wensen en inzichten van gebruikers.

Multidisciplinaire ontwikkeling

De major Architecture, Urbanism & Building Sciences is een veelzijdige en uitdagende opleiding. Het is een mix tussen theorie en praktijk, tussen denken en doen. De disciplines omvatten:

 • Architectuur
 • Stedenbouw
 • Bouwfysica
 • Constructief Ontwerpen
 • Vastgoed

De brede insteek geeft je de mogelijkheid om je goed te oriënteren binnen alle disciplines van de bouwkunde, om je vervolgens in jouw favoriete richting te specialiseren. Dankzij de multidisciplinaire manier van werken krijg je inzicht in het ontwerpen van gebouwen, huizen, kantoren, musea of zelfs hele woonwijken. Je verdiept je in techniek, ontwerp en het bouwproces zelf. Als student moet je bereid zijn hard te werken. Affiniteit met architectuur en civiele bouwkunde is mooi meegenomen.

Major Architecture, urbanism and building sciences

Tijdens de bacheloropleiding ontwikkel je de brede basis van een bouwkundig ingenieur. Via de ontwerpprojecten ontdek je hoe verschillende disciplines met elkaar samenhangen. Ook ga je inzien welke discipline het beste bij jou past en waarin je je verder wilt ontwikkelen vanaf het tweede jaar. In het derde jaar leer je om de verschillende specialismes bij elkaar te brengen, o.a. door in teamverband aan multidisciplinaire ontwerpopdrachten te werken.

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

 • 4,0

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 305

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 75%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 67%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 94%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging CHEOPS

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Bouwkunde te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.

FAQ

 • Hoe goed moet je Engels zijn?

  Alle vakken van Bouwkunde worden gegeven in het Engels. Heb je Engels gehad op VWO niveau dan zou je voldoende basis moeten hebben om de vakken goed te volgen. De specifieke bouwkunde-terminologie leer je gaandeweg tijdens je opleiding. Als je je zorgen maakt over je Engels niveau omdat het je op het VWO veel moeite heeft gekost, dan kun je jezelf alvast bijspijkeren zodat je het nodige zelfvertrouwen hebt en op niveau bent als de opleiding start. Je kunt een taalcursus bij een instituut of op Youtube gaan volgen, Engelse (audio)boeken lezen of luisteren, TV en films kijken zonder...

 • Is er veel groepswerk binnen de opleiding AUBS?

  De opleiding heeft zowel individuele- als groepsopdrachten. De vaardigheid ‘samenwerken’ is een specifiek leerdoel/professionele vaardigheid, die belangrijk is vanwege de link met de beroepspraktijk waarin men veelal voor/met klanten en in een multidisciplinaire omgeving zal werken.

 • Moet je creatief of technisch zijn voor TU/e Bouwkunde?

  Bij Bouwkunde gaat het om het combineren van techniek en creativiteit in de gebouwde omgeving, het kan niet zonder elkaar bestaan. Je kunt binnen je studie gaan verbreden of specialiseren, richting techniek of een meer ontwerpende richting als architectuur of stedenbouw. Bij het woord creativiteit denken veel mensen aan goed kunnen tekenen en maquettes maken. Tijdens de opleiding leer je tekenen als praktische tool om begrijpelijke schetsen te kunnen maken. Maar er wordt vooral gewerkt met digitale ontwerpprogramma’s. Creativiteit is een breder begrip en kan bijvoorbeeld ook van pas komen bij...

 • Wat is de studiebelasting van de Bachelor studie AUBS?

  De Bachelor AUBS is een fulltime studie, met bijbehorende fulltime studiebelasting en inzet vereiste. Je moet er rekening mee houden dat een je gemiddeld  40 uur per week bezig bent met de studie om succesvol te kunnen zijn. Dit is het aantal uren inclusief thuiswerk en afhankelijk van de eigen capaciteiten en discipline kan dat in de praktijk meer of minder zijn. De studie werkt met deadlines voor het inleveren van werk. dit vereist discipline en goede planningsvaardigheden. In het eerste studiejaar van de bachelor zijn er ongeveer 32 contacturen op de universiteit, waaronder ook (al dan niet...

 • Wat is het verschil tussen de Universitaire- en een HBO-opleiding?

  Een universiteit richt zich op academisch onderwijs en heeft een wetenschappelijke focus. De titels die je aan een TU kunt behalen zijn daarom ook Bachelor of Science ( BSc, 3 jaar) en Master of Science ( MSC, 2 jaar). Op een universiteit leren studenten conceptueel denken en theoretische analyses maken vanuit wetenschappelijke inzichten. Ook is het leren doen van gedegen wetenschappelijk onderzoek belangrijk.  HBO is hoger onderwijs gericht op de concrete vaardigheden in de beroepspraktijk. Een HBO- opleiding Bouwkunde duurt 4 jaar.

 • Wat kan je met de bachelor Architecture Urbanism and Building Sciences?

  Met een bachelordiploma AUBS kun je direct door naar de volgende Graduate School masterprogramma’s van de TU/e:
  -          Architecture, Building and Planning
  -          Construction Management and Engineering
  -          Science Education and Communication
  Ook mag je beginnen bij deze masterprogramma’s van andere universiteiten:
  -          Construction Management and Engineering (TUD, UT)
  -          Integrated Product Design (TUD)
  -          Strategic Product Design (TUD)
  -          Design for Interaction (TUD)
  -          Transport, Infrastructure and Logistics (TUD)
  -          Philosophy of...

 • Wat onderscheidt de bacheloropleiding Bouwkunde van de TU/e van andere Bouwkundeopleidingen?

  TU/e Bouwkunde is een opleiding met een breed spectrum aan vakken in de bachelorfase. Je hebt veel keuzemogelijkheden om je eigen studieprogramma in te richten naar je eigen wensen, wat een unieke opzet is. Je kunt specialiseren in een richting of juist een brede basis kiezen met vakken uit meerdere richtingen. Het bachelorprogramma AUBS heeft drie hoofdrichtingen:
  -          B (PSD): Building Physics and Services/Structural design
  -          (UDE): Architectural Urban Design and Engineering
  -          (SRE): Urban Systems and Real Estate
  Met projectvakken als de BAU-Studio 1 krijgen...

 • Wat zijn de carrièremogelijkheden na de masteropleiding?

  Afhankelijk van je gekozen mastertrack kun je architect worden, urban designer of vastgoedmanager. Of je wordt een engineer en gaat in de praktijk of via het doen van onderzoek werken in of voor de bouwwereld, waarbij je je kunt richten op specialisaties als constructie, akoestiek, licht, warmte, energie. Je kunt je in je werk gaan richten op belangrijke thema’s als herbestemming van gebouwen, duurzaamheid en Smart Cities.

 • Wat zijn de toelatingseisen voor de Bachelor AUBS en hoe werkt het selectieproces?

  De Bachelor AUBS kent decentrale selectie. Voor het aantal studenten dat wordt toegelaten, toelatingseisen en de aanmelddeadline is het een goed idee de website in de gaten te houden. Let er altijd op dat je kijkt bij het jaar waarvoor jij jezelf aan wilt melden. Procedures kunnen per collegejaar namelijk verschillen van elkaar.