Bachelor Architecture, Urbanism and Building Sciences

Selectieprocedure

Selectie voor instroom 2024-2025

Waarom selectie

We staan als TU/e bekend om onze kleinschalige, persoonlijke onderwijsaanpak. Om deze aanpak en de kwaliteit van onze opleidingen te behouden, moeten we ervoor zorgen dat de juiste studenten instromen in onze populaire bacheloropleidingen. We doen dus een beroep op jou om goed na te denken voor je een studie kiest. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, gaan wij de student die qua studentprofiel het beste bij ons past selecteren.

Het maximaal aantal studenten dat kan starten in het collegejaar 2024-2025 is 325.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt op basis van de volgende criteria:

 •  Cijferlijst (2/3)
   (Check het reglement voor details) 
  • Meld je aan voor 15 januari 2024.
 • Jouw score op de cognitieve toets (1/3)
  • Wil jij je alvast voorbereiden? Dat kan via deze link.
 • Het invullen van de online vaardigheden- en motivatievragenlijst

Hiervoor zul je medio februari worden uitgenodigd

 • Het deelnemen aan de Online Cognitive Skills Test op 2 maart 2024
  • Deelname is verplicht voor alle kandidaten. Heb je heel zwaarwegende redenen om niet deel te kunnen nemen aan deze dagen, dan kun je een verzoek indienen via selection@tue.nl.
 • Jouw deelname aan alle activiteiten van de  selectiedag op 23 maart 2024
  • Deelname is verplicht voor alle kandidaten. Heb je heel zwaarwegende redenen om niet deel te kunnen nemen aan deze dagen, dan kun je een verzoek indienen via selection@tue.nl.

Zorg ervoor dat je in ieder geval aan deze criteria voldoet, bijvoorbeeld door de gevraagde documenten op tijd in te leveren. Anders loop je de kans dat je bij voorbaat al niet wordt toegelaten tot de opleiding, en dat zou jammer

COGNITIVE SKILLS TEST 2 MAART 2024

Deze toets zal online met proctoring worden afgenomen, je hoort eind februari in welk tijdslot je bent ingedeeld.

SELECTIEDAG 23 MAART 2024

Deelname aan de selectiedag op 23 maart 2024  is verplicht voor iedereen die in september 2024 wil instromen in het eerste jaar van de bacheloropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences. Voor kandidaten die niet in Nederland wonen, is deze dag online te volgen. 

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 31 januari 2024, 23.59u, een gemotiveerd verzoek inclusief, indien mogelijk, onderbouwd met bewijsstukken, indienen bij de Directeur ESA via selection@tue.nl om in aanmerking te komen voor de uitzonderingenprocedure om niet aanwezig te zijn op de selectiedag op de campus dan wel niet online kunnen deelnemen. Voorts kunnen studenten die onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het afnemen van online proctored selectietesten eveneens via selection@tue.nl een verzoek indienen voor een alternatief, dat naar alle waarschijnlijkheid op de campus zal zijn. Deze aanvraag moet uiterlijk 31 januari  2024 23.59 u worden ingediend. Tenslotte kan een dergelijk verzoek tot twee werkdagen voor de selectieactiviteit worden ingediend ingeval van overmachtsituaties.

Belangrijk: houd je SPAM-mailbox in de gaten! Gebruik bovendien altijd het e-mailadres dat je ook bij je registratie in Studielink hebt gebruikt. Je zult namelijk nog diverse mails ontvangen over de selectie.  Inloggen in Studielink gaat via DigiD. Vraag minstens één maand voor de officiële deadline je DigiD aan.

Selectieprocedure Architecture, Urbanism and Building Sciences uitgelegd

Viviane vertelt je hier hoe zij het heeft ervaren

 

Houd er rekening mee dat 15 januari 2024 de deadline is voor je aanmelding voor dit programma in Studielink.

Nog vragen?

Heb je algemene vragen over selectie? Neem dan contact met ons op via selection@tue.nl
Opleidingsspecifieke vragen kun je stellen via het contactformulier hieronder.