Studieopbouw

Tijdens de studie Architecture, Urbanism and Building Sciences vergaar je kennis door het volgen van colleges, waar de theorie wordt uitgelegd. In begeleide zelfstudie oefen je met de theorie door het maken van opgaven. Die kennis pas je vervolgens toe in Challenge Based Learning (CBL) projecten. Samen met medestudenten werk je in groepsverband aan een complexe, uitdagende casus. Bijvoorbeeld: stel je een wereld voor met 50 miljard bewoners. Die moeten allemaal gevoed en gehuisvest worden. Dat vraagt om een goedwerkende infrastructuur, duurzame gebouwen en een andere indeling van steden. Om dit voor elkaar te krijgen moeten verschillende disciplines intensief samenwerken en hun plannen en activiteiten op elkaar afstemmen. Dat leer je met Challenge Based Learning.

Wat een studie Architecture, Urbanism and Building Sciences aan de TU/e uniek maakt, is dat je al vanaf het begin je eigen specialisatievakken kunt kiezen. Op die manier kun je echt je eigen studiepad creëren, op basis van jouw eigen wensen.

Eerste jaar

In het eerste jaar volg je een aantal basisvakken. Hiermee ontwikkel je je een basiskennis en leg je de grondslag voor jouw groei als ingenieur. Je zult merken dat de studie vereist dat je zelf actief ‘aan de bal blijft’, de studie verloopt namelijk in een hoog tempo met veel deadlines. Dat is vaak wennen in vergelijking met het vwo en vereist inzet, discipline en planningsvaardigheden. Maar wees gerust, we bieden daar voldoende ondersteuning bij.

Tweede jaar

In het tweede jaar specialiseer je je in bouwkundige disciplines. Je leert samenwerken in teamverband. Zo kun je effectief overleggen met teamgenoten uit andere disciplines en samen aan een optimaal resultaat werken.

Derde jaar

Het derde jaar draait vooral om je eindproject – het is een verlengstuk van de projecten in de specialismes bouwfysica/constructief ontwerp, ontwerp en proces

Wil je meer informatie over het curriculum van het bachelorprogramma Architecture, Urbanism and Building Science, bezoek dan de studiegids.

Let op: De studiegids is een document dat als informatiebron gebruikt wordt door zittende studenten, er staat gedetailleerde, praktische informatie in die van belang is gedurende de opleiding.