ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Scheikundige Technologie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarbij kan je denken aan de ontwikkeling van schonere vormen van energie en van nieuwe materialen met zeer specifieke eigenschappen (supersterke vezels bijvoorbeeld), maar ook aan het ontwerpen van nieuwe moleculen die gedoseerd medicijnen kunnen afgeven in je lichaam of die licht kunnen omzetten in elektriciteit. Er is daarom altijd een grote vraag naar goed opgeleide scheikundig ingenieurs.

onderwijs en onderzoek

In de opleiding Chemical Engineering and Chemistry zijn onderwijs en onderzoek sterk met elkaar verbonden. Op die manier blijf je tijdens je opleiding op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Onze faculteit verricht onderzoek op het gebied van uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van zonnecellen, van gereguleerde medicijnafgifte en van zelfdenkende textielvezels.

Ook onderzoekt de faculteit het optimaliseren van productieprocessen opdat je een zo groot mogelijke opbrengst krijgt met een zo laag mogelijke milieubelasting en verbruik van energie en grondstoffen. De faculteit voert veel toepassingsgericht onderzoek uit, vaak in nauwe samenwerking met de chemische industrie.
 

Major chemical engineering and chemistry

 

In deze opleiding doe je kennis op uit de disciplines chemie, materiaalkunde en procestechnologie. Het onderzoek is breed en strekt zich uit tot ver in andere vakgebieden. Dat zie je ook terug in het studieprogramma, waarin maatschappelijk relevante thema's zijn opgenomen, zoals Energy en Health.

Aan sommige thema's is een Ontwerpgericht Onderwijsproject gekoppeld. Bij deze projecten pas je de kennis die je hebt opgedaan bij de theorievakken toe op de mogelijke toepassingen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de organische chemie in de medische wereld. Je rondt de bacheloropleiding af met het bachelor eindproject, waarvan je zelf het onderwerp kiest. Zo ben je prima voorbereid op je masteropleiding.

Als afgestudeerde aan de TU/e beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je innovatief, werk je probleemoplossend en kan je met mensen van over de hele wereld samenwerken.

 • 4,2

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 121

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 76%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 49%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 98%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' (Japie)

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Scheikundige Technologie te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Mail een student

Wil je op een interactieve manier meer te weten komen over de opleiding Chemical Engineering and Chemistry, studeren aan de TU/e of het studentenleven in Eindhoven? Mail een van onze studenten. Zij kunnen je uit eigen ervaring vertellen hoe het leven van een student Chemical Engineering and Chemistry eruit ziet.

STimuleringsbeurs Scheikundige Technologie

Heb jij talent voor chemie? Meld je aan en Verdien je colleGEgeld terug!

De faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e stelt jaarlijks maximaal 25 STimuleringsbeurzen ter beschikking aan eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry. Deze STimuleringsbeurzen ter hoogte van ten minste 2000 euro worden in twee gedeeltes uitgekeerd.

Topopleiding

De bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry aan de Technische Universiteit Eindhoven kreeg dit jaar wederom het predicaat 'Topopleiding' van de Keuzegids Universiteiten 2019. Dit betekent dat ze tot de beste in Nederland behoort.

De bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de 'Internationally Accredited Degree' toegekend gekregen van The Institution of Chemical Engineers (IChemE). Dit toont aan dat onze opleiding wetenschappelijk verantwoord en industrieel relevant is.

Vragen? Neem contact met ons op:

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.