Bachelor Computer Science and Engineering

Selectieprocedure

Waarom selectie

We staan als TU/e bekend om onze kleinschalige, persoonlijke onderwijsaanpak. Om deze aanpak en de kwaliteit van onze opleidingen te behouden, moeten we ervoor zorgen dat de juiste studenten instromen in onze populaire bacheloropleidingen. We doen dus een beroep op jou om goed na te denken voor je een studie kiest. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, gaan wij de student die qua studentprofiel het beste bij ons past selecteren.

Selectie voor instroom 2024-2025

Er is selectie voor de bacheloropleiding Computer Science and Engineering. Het maximaal aantal studenten dat kan starten in het collegejaar 2024-2025 wordt binnenkort gepubliceerd.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt op basis van de volgende criteria:

  • Het tijdig afronden van de opleidingsgerelateerde activiteiten
  • Jouw scores op de cognitieve vaardigheidstoetsen:
    • Wiskundig denken (25%)
    • Logisch denken (25%)
    • Algoritmisch denken (40%)
  • De gemiddeld behaalde cijfers, zoals blijkt uit de overlegde cijferlijst (10%)

Op basis van deze criteria wordt een ranglijst opgesteld, waarbij je een rangnummer krijgt van 1 tot het aantal deelnemers aan de procedure. Bij een gelijke ranking op basis van de selectiecriteria wordt er geloot.

Zorg ervoor dat je aan de criteria voldoet, bijvoorbeeld door de gevraagde documenten op tijd in te leveren. Anders word je bij voorbaat al niet toegelaten tot de opleiding.

Lees meer informatie over belangrijke deadlines voor kandidaten met een Nederlandse vooropleiding en voor kandidaten met een niet-Nederlandse vooropleiding.

ONLINE SELECTIEDAG 9 MAART 2024

Deelname aan de selectiedag op zaterdag 9 maart 2024 is verplicht voor iedereen die in september 2024 wil instromen in het eerste jaar bij Computer Science and Engineering. Noteer deze datum dus alvast in je agenda! We gaan er van uit dat je de hele dag beschikbaar bent op deze datum. De selectiedag is een online dag. Uiterlijk op 9 februari 2024 ontvang je een mail met nadere informatie over de (voorbereidingen van de) selectieprocedure.

Belangrijk: houd je (SPAM-)mailbox in de gaten! Gebruik bovendien altijd het e-mailadres dat je ook bij je registratie in Studielink hebt gebruikt. Je zult namelijk nog diverse mails ontvangen over de selectie op datzelfde e-mailadres. Kandidaten die in Nederland wonen hebben een DigiD nodig voor het inloggen in Studielink. Vraag je DigiD minstens één maand voor de officiële deadline aan.

Functiebeperking
Als je vanwege een functiebeperking in aanmerking wilt komen voor extra voorzieningen bij de selectietoetsen, vermeld dit dan in je aanmelding in Studielink.

Uitzonderingenprocedure
Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een uitzondering, moet je een verzoek indienen bij de directeur ESA via selection@tue.nl voor de deadline van 31 januari 2024 23.59u.

Je kunt een uitzondering aanvragen wanneer je om een heel goede reden niet kunt deelnemen aan de selectiedag, of een opt-out verzoek indienen wanneer je onoverkomelijke bezwaren hebt tegen het afnemen van proctored selectietoetsen.
Zulke verzoeken dienen duidelijk gemotiveerd te worden en, indien mogelijk, onderbouwd te worden met bewijsstukken.

Alleen bij absolute overmachtssituaties kan een dergelijk verzoek tot twee werkdagen voor de selectiedag worden ingediend.

Na de selectie

Wanneer je een rankingnummer ontvangt dat lager is dan het maximum aantal plaatsen, krijg je direct een plaats aangeboden voor de bachelor Computer Science and Engineering (via Studielink). Deze plaats moet je binnen 14 dagen bevestigen door je registratie in Studielink te voltooien. Als je dit niet doet gaat je plaats naar de kandidaat met het volgende rangnummer. Dit betekent dat in de daarop volgende weken kandidaten met hogere rangnummers alsnog een plaats aangeboden kunnen krijgen, dus zorg ervoor dat je Studielink en je e-mail goed in de gaten houdt. De kans dat je met een hoger rangnummer alsnog een plaats aangeboden krijgt is aanwezig, mede omdat sommige kandidaten zich voor meerdere opleidingen hebben aangemeld.

Selectieprocedure Computer Science and Engineering uitgelegd

Daan Verkade vertelt je hier hoe hij het heeft ervaren

Welkomstevent 15 juni 2024

15 juni 2024 wordt er een evenement op de campus georganiseerd voor alle kandidaten die de selectieprocedure hebben afgerond.  

Deze dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectieprocedure. Verder maak je kennis met de studievereniging en leer je meer over het studieprogramma.

Het event is geen onderdeel van de selectieprocedure, dus deelname is niet verplicht. Je ontvangt t.z.t. nog een mail om je aan te melden voor dit event.

Nog vragen?

Kijk op Selection (tue.nl) voor meer informatie over selectie bij de TU/e.
Heb je algemene vragen over selectie? Neem dan contact met ons op via selection@tue.nl
Opleidingsspecifieke vragen kun je stellen via het contactformulier hieronder.