Bachelor Computer Science and Engineering

Selectieprocedure

Let op: de deadline m.b.t. aanmelding voor de selectiedag om te starten in 2023 is helaas verstreken. 

Waarom selectie

We staan als TU/e bekend om onze kleinschalige, persoonlijke onderwijsaanpak. Om deze aanpak en de kwaliteit van onze opleidingen te behouden, moeten we ervoor zorgen dat de juiste studenten instromen in onze populaire bacheloropleidingen. We doen dus een beroep op jou om goed na te denken voor je een studie kiest. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, gaan wij de student die qua studentprofiel het beste bij ons past selecteren.

Selectie voor instroom 2023-2024

De selectieprocedure voor de bacheloropleiding Computer Science and Engineering is inmiddels afgesloten. Je kunt je dus niet meer aanmelden om te starten in 2023-2024.

De komende tijd bekijkt de TU/e opnieuw welke opleidingen hun selectie behouden. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we je op deze webpagina en ook per e-mail als je een account in MyStart@TU/e hebt. We verwachten uiterlijk 1 oktober 2023 meer informatie te kunnen geven.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt op basis van de volgende criteria:

  • Het tijdig afronden van de opleidingsgerelateerde activiteiten
  • Jouw scores op de cognitieve vaardigheidstoetsen:
    • Wiskundig denken (25%)
    • Logisch denken (25%)
    • Algoritmisch denken (40%)
  • De gemiddeld behaalde cijfers, zoals blijkt uit de overlegde cijferlijst (10%)

Op basis van deze criteria wordt een ranglijst opgesteld, waarbij je een rangnummer krijgt van 1 tot het aantal deelnemers aan de procedure. Bij een gelijke ranking op basis van de selectiecriteria wordt er geloot.

Zorg ervoor dat je aan de criteria voldoet, bijvoorbeeld door de gevraagde documenten op tijd in te leveren. Anders word je bij voorbaat al niet toegelaten tot de opleiding.

Lees meer informatie over belangrijke deadlines voor kandidaten met een Nederlandse vooropleiding en voor kandidaten met een niet-Nederlandse vooropleiding.

Selectieprocedure Computer Science and Engineering uitgelegd

Daan Verkade vertelt je hier hoe hij het heeft ervaren

Welkomstevent juni 2023

Juni 2023 wordt er een evenement op de campus georganiseerd voor alle kandidaten die de selectieprocedure hebben afgerond.  

Deze dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectieprocedure. Verder maak je kennis met de studievereniging en leer je meer over het studieprogramma.

Het event is geen onderdeel van de selectieprocedure, dus deelname is niet verplicht. Je ontvangt tzt nog een mail om je aan te melden voor dit event.

Nog vragen?

Kijk op Selection (tue.nl) voor meer informatie over selectie bij de TU/e.
Heb je algemene vragen over selectie? Neem dan contact met ons op via selection@tue.nl
Opleidingsspecifieke vragen kun je stellen via het contactformulier hieronder.