Studieopbouw

De Bachelor opleiding Computer Science and Engineering bestaat uit een aantal leerlijnen. Elke leerlijn bevat een aantal bij elkaar horende vakken uit een specifiek domein.

De opleiding start met een aantal basisvakken (foundational courses). Deze zijn bedoeld om te zorgen dat alle studenten de vereiste basiskennis hebben om te starten met de specifieke computer science vakken. Basisvakken zijn Calculus, Statistiek, Linaire Algebra en Logica en verzamelingenleer.

Vanaf jaar 1 krijg je daarnaast vakken in de leerlijnen: Systems, Software development en Algorithms & Theory of computing.

De leerlijn Systems draait om vakken als Security, Netwerken en Databases. De leerlijn Software development draait om Programming en Software Engineering. Algorithms & Theory of computing zorgt voor kennis van datastructuren en algoritmen. In elk jaar zijn meerdere vakken opgenomen waarin je opgedane kennis kunt toepassen in projecten.

In je derde jaar maak je een keuze voor een verdiepend vak in één van de drie leerlijnen, dat je helpt om een keuze te maken voor je afstudeerproject. Daarnaast neem je deel aan het Software Engineering project, waarin je met een groep medestudenten in 10 weken aan een Open Source software project werkt.

We vinden het als opleiding belangrijk dat onze studenten niet alleen gedegen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden opdoen, maar ook leren over de grenzen van hun vak heen te kijken naar de impact op en bijdrage aan maatschappelijke vragen. Daarom volgen alle studenten 2 vakken Impact of Technology waarin Engineering Ethiek en Engineering for Society centraal staan.

Challenge-based-Learning

Net als bij alle bacheloropleidingen aan de TU/e, is er ook bij de bacheloropleiding Computer Science and Engineering gekozen voor een onderwijssysteem waar naast het bijbrengen van vakinhoudelijke kennis ook ruimte is voor het toepassen van die kennis en het ontwikkelen van professionele vaardigheden. Het onderwijs bestaat uit vakken en Challenged-Based-Learning (CBL). Tijdens CBL werken studenten in groepen aan casussen. Meer informatie over CBL.

Projecten vormen een integraal onderdeel van je opleiding. Daarom ga je er, naarmate je studie vordert, ook steeds meer tijd aan besteden. In het eerste jaar werk je aan het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk webportaal. In het tweede jaar werkt je samen met studenten van andere bacheloropleidingen aan een open probleem gerelateerd aan de Sustainable Development Goals. Als Computer Science student breng je Computer Science kennis bijvoorbeeld op het gebied van algoritmiek, systeemkennis, en softwareontwikkeling. Daarnaast hebben diverse eerstejaarsvakken en tweedejaarsvakken ook CBL componenten.

In het derde jaar zal je Bachelor Eindproject een speciaal project zijn, waarin je een Open Source softwaresysteem moet uitbreiden of verbeteren.

Curriculum

Meer informatie over het huidige curriculum kun je vinden in de studiegids.

Let op:
De studiegids is een document dat als informatiebron gebruikt wordt door zittende studenten. Er staat gedetailleerde, praktische informatie in die van belang is gedurende de opleiding.