Studieopbouw

Algemeen

Een bacheloropleiding aan de TU/e duurt drie jaar en bestaat uit een major, basisvakken, vrije keuzevakken en USE-vakken, wat staat voor User, Society en Enterprise. Ieder studiejaar bestaat uit vier kwartielen. Per kwartiel volg je drie vakken.

De studiebelasting bedraagt 40 uur per week. Per vak heb je 6 tot 8 contacturen per week. Je zult merken dat de studie vereist dat je zelf actief blijft, de studie verloopt namelijk in een hoog tempo met veel deadlines. Dat is vaak wennen in vergelijking met het vwo en vereist inzet, discipline en planningsvaardigheden. Maar wees gerust, we bieden daar voldoende ondersteuning bij.

Tijdens de studie Electrical Engineering vergaar je kennis door het volgen van colleges, waar de theorie wordt uitgelegd. In begeleide zelfstudie oefen je met de theorie door het maken van opgaven. Die kennis pas je vervolgens toe in Challenge Based Learning (CBL) projecten. Daarbij werk je met medestudenten in groepsverband aan een complexe, uitdagende casus. Om dit voor elkaar te krijgen moeten verschillende disciplines intensief samenwerken en hun plannen en activiteiten op elkaar afstemmen. Dat leer je met Challenge Based Learning.

De bachelor Electrical Engineering bestaat voor 50% uit majorvakken, dit zijn vakken die specifiek gericht zijn op Electrical Engineering . De overige 50% bestaat uit verschillende basisvakken, een USE-leerlijn en vrije keuzeruimte. Deze opbouw is hetzelfde voor elke bacheloropleiding aan de TU/e, door de invoering van het Bachelor College.

Basisvakken

Naast je major volg je een aantal basisvakken, zoals wiskunde en natuurwetenschappen, en je leert technisch ontwerpen in een multidisciplinair team. Je maakt je professionele vaardigheden eigen als samenwerken en organiseren. Deze vakken geven je de stevige basis die je als ingenieur nodig hebt.

Keuzeruimte

Een kwart van je bacheloropleiding bestaat uit vrije keuzeruimte. Hiermee breng je accenten in je opleiding aan. Je kunt ervoor kiezen om je kennis te verbreden door vakken uit een ander vakgebied te volgen of je kunt je juist verdiepen in je eigen vakgebied. Ook kun je deelnemen aan verschillende groepsprojecten.

ITEC: Impact of Technology

Een Impact of Technology (ITEC) - programma - om ervoor te zorgen dat alle bachelorstudenten zich bewust zijn van en hebben geleerd hoe ze de impact van technologie op mens en maatschappij kunnen beoordelen. Zij leren gebruikers-, maatschappij- en bedrijfsoverwegingen te integreren in het technische ontwerp- en/of onderzoeksproces. Dit alles met een ethische houding.

Bachelor Eindproject

Het Bachelor Eindproject (BEP) is het laatste traject van de major Electrical Engineering Tijdens dit individuele project ga je aan de slag met een technologisch gerelateerd probleem. Je stelt een onderzoeksvraag op en met de opgedane kennis uit verschillende disciplines verzamel en analyseer je data. Uiteindelijk probeer je de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Uitgebreide informatie

Wil je meer weten over de vakken in de bacheloropleiding Electrical Engineering? Kijk dan in de digitale studiegids.

Docentcoach

Bij het kiezen van vakken en pakketten krijg je coaching van een docent uit jouw major. Je docentcoach zal met je in gesprek gaan om te reflecteren op je verwachtingen, toekomstperspectief, successen en moeilijkheden. Hij of zij helpt je te zoeken naar een optimale match tussen jouw ambities en de inrichting van jouw studie. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuzes ligt bij jou, maar je coach zal je hierbij helpen.

Studentmentor

Naast een docentcoach krijg je ook een studentmentor. Deze zie je vooral in het eerste semester (kwartiel 1 en kwartiel 2). Hij of zij helpt je bij de praktische zaken die je tegen kunt komen bij je studie. Denk bijvoorbeeld aan: waar moet ik zijn om boeken te kopen, hoe kan ik het beste studeren en hoe vind ik mijn weg in het studentenleven.

Challenge Based Learning

Binnen de TU/e werken we met Challenge-Based-Learning. Dit betekent dat je tijdens je bacheloropleiding  actief aan de slag gaat met uitdagingen in de wereld om je heen. Denk aan vraagstukken als: hoe zorgen we voor schone, betaalbare energie? Voldoende woonruimte en voedsel voor iedereen? En hoe kunnen we gezond ouder worden nu de levensverwachting stijgt? Met je medestudenten en docent ontwikkel je een oplossing voor specifieke vraagstukken binnen deze thema‚Äôs. Soms met studenten van je eigen studie, soms met studenten van een andere studie. Hiervoor krijg je verschillende soorten onderwijs: inspirerende colleges, kleinschalige instructiebijeenkomsten en begeleide zelfstudie. Daarnaast ga je zelf actief op zoek naar extra kennis.