Studieopbouw

Het bachelorprogramma bestaat uit de volgende leeractiviteiten:

  • Projecten – je selecteert diegene die aansluiten bij je eigen leerdoelen
  • Ontwerpvakken – de stevige basis die je als ontwerper nodig hebt
  • Basisvakken – zoals wiskunde, natuurwetenschappen en technisch ontwerpen
  • Keuzevakken en USE-vakken (User, Society en Enterprise) – hierbij ontwikkel je je competenties met specifieke vakken over industrieel ontwerp
  • Externe leeractiviteiten – stages, vakken bij een andere universiteit of een uitwisseling in het buitenland

Eerste jaar

Het eerste jaar maak je kennis met de expertisegebieden die samen het vakgebied Industrial Design vormen. Je ontwikkelt voornamelijk je competenties: je volgt vier ontwerpvakken, gecombineerd met vier basisvakken, een ontwerpopdracht en twee keuzevakken.

Tweede jaar

In het tweede jaar besteed je ongeveer een derde van de tijd aan ontwerpprojecten binnen een van de thema's (squads). Je kiest projecten die aansluiten bij je eigen leerdoelen en aan het einde van ieder semester presenteer je de resultaten tijdens een ‘demodag’.

Je volgt ook drie ontwerpvakken, gekoppeld aan de expertisegebieden, en ook nog één basisvak. Daarnaast kies je een USE-leerlijn (deze bestaat uit drie aansluitende keuzevakken). USE-vakken laten de bredere context van technologie zien. Ingenieurs ontwikkelen technologie voor gebruikers, om bij te dragen aan de oplossingen voor maatschappelijke problemen en om zakelijke kansen voor de industrie te creëren.

Derde jaar

Het derde jaar staat in het teken van het versterken van je visie en identiteit én van het demonstreren van je ontwerpcompetenties in een individueel ontwerpproject.

Het eerste semester doe je ervaring op buiten de grenzen van de faculteit. De keuze hangt af van je persoonlijke leerdoelen. De opties zijn:

  • Een uitwisseling met een buitenlandse universiteit waarmee Industrial Design een overeenkomst heeft
  • Een stage bij een ontwerpbureau, een onderzoeksdepartement of een ontwerpafdeling van een bedrijf in Nederland of het buitenland
  • Keuzevakken volgen bij een andere faculteit of universiteit in Nederland (minor)

In het tweede semester volg je nog twee vakken en sluit je je bacheloropleiding af met je Bachelor Eindproject. Dit is een volledig individueel project waarin je aantoont dat je een interactief systeem, product of service in een maatschappelijke context kunt ontwerpen.

Expertisegebieden

Je volgt vakken in vijf expertisegebieden:

-  Creativity and Aesthetics
-  Technology and Realization
-  User and Society
-  Business and Entrepreneurship
-  Math, Data and Computing

In de projecten integreer je de mentaliteit, vaardigheden en kennis uit verschillende expertisegebieden, leer je over ontwerp en onderzoek processen, en werk je aan je professionele vaardigheden.
Voor meer informatie hierover check de Studiegids.