Industrial Engineering

Studieopbouw

Studieopbouw

Naast de vakspecifieke kennis die je opdoet tijdens de bachelor Industrial Engineering aan de TU/e, is er volop gelegenheid om deze kennis toe te passen en professionele vaardigheden te ontwikkelen. Denk aan het bijwonen van en deelnemen aan meetings, presentaties en samenwerkingen. Op het programma staan ​​hoorcolleges die de theorie toelichten. Tijdens de begeleide zelfstudie oefen je de theorie door middel van oefeningen. Deze kennis pas je vervolgens toe in de Challenge Based Learning projecten.

Door keuzevakken te kiezen, kun je je driejarige opleiding naar jouw wensen vormgeven. Je kunt je kennis verbreden door vakken of projecten te volgen uit andere bacheloropleidingen aan de TU/e, of je kunt je kennis binnen het vakgebied Industrial Engineering verdiepen door vakken en projecten te kiezen uit de opleiding Industrial Engineering. Het derde jaar vormt het sluitstuk van de bacheloropleiding en bereidt je voor op het eventueel volgen van een passende masteropleiding.

Dat betekent dat een bacheloropleiding aan de TU/e ​​drie jaar duurt en bestaat uit verschillende leeractiviteiten:

 • Kernvakken – vakken gelinkt aan het domein Industrial Engineering/expertisegebied van Industrial Engineering
 • Een impact van technologie leerlijn (ITEC) - leren hoe technologie een impact kan hebben op de samenleving
 • Keuzevakken – ontwikkel je programma naar je persoonlijke voorkeuren door te kiezen voor verdiepende of verbredende vakken
 • Op uitdagingen gebaseerd onderwijs - toepassing van uw kennis in echte projecten
 • Externe leeractiviteiten – stages, cursussen bij andere Nederlandse of alliantie-universiteiten, projecten bij de TU/e ​​Innovation Space

Eerste jaar

In het eerste jaar maak je kennis met de vakgebieden die het vakgebied Industrial Engineering vormgeven. Je ontwikkelt voornamelijk je competenties: je volgt technische vakken (wiskunde, statistiek, data engineering) gecombineerd met corevakken die de basis vormen van het Industrial Engineering-programma, en een ITEC-vak over ethiek. De corevakken zijn gerelateerd aan de belangrijkste gebieden van het Industrial Engineering-programma:

 • Arbeids- en organisatiepsychologie 
 • Operationeel beheer
 • Product innovatie
 • Informatie Systemen

Tweede Jaar

In het tweede jaar verdiep je je kennis in de bovengenoemde vier kerngebieden van Industrial Engineering. Verder leer je je kennis toe te passen en je professionele vaardigheden te ontwikkelen in twee integrationcourses en een multidisciplinair challenge-based project. In het tweede jaar maak je ook een start met het personaliseren van je programma door het volgen van 3 keuzevakken.

Derde jaar

Het derde jaar staat in het teken van het versterken van je visie en identiteit en het aantonen van je competenties in het Bachelor Eindproject. De helft van het derde jaar wordt besteed aan keuzevakken. In de andere helft volg je de laatste corevakken en de ITEC-vakken en doe je je Bachelor Eindproject. In dit individuele project laat je zien dat je in staat bent om een ​​voor Industrial Engineer relevante business case te analyseren en onderzoeken door het formuleren van een heldere onderzoeksvraag. Je verzamelt en analyseert data, definieert mogelijke oorzaken en verklaringen voor het probleem en doet aanbevelingen voor verbetering. Je doet je onderzoek bij of in samenwerking met een bedrijf of externe organisatie en presenteert je resultaten in een presentatie en in een rapport.

Wil je meer weten over het curriculum van de bacheloropleiding Industrial Engineering of het Bachelor EindProject? Bekijk de studiegids. Let op: de studiegids is een document dat door huidige TU/e-studenten als informatiebron wordt gebruikt en daarin gedetailleerde, praktische informatie bevat die belangrijk is tijdens de opleiding.

Vrije keuzeruimte

Naast je core kun je keuzevakken kiezen die je opleiding accentueren. Je kunt onderwerpen uit een ander veld kiezen die je kennis helpen verbreden of je kunt ervoor kiezen om dieper in je eigen vakgebied te gaan. 

Huidige keuzevakken zijn onder meer:

 • Gezondheid
 • Economie
 • Ondernemingsgeest
 • Logistiek
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Informatiesystemen

Door je eigen studie vorm te geven, selecteer je de maatschappelijke uitdagingen die je wilt helpen oplossen. Als TU/e-afgestudeerde beschik je over een krachtig analytisch vermogen, ben je innovatief, probleemoplosser en in staat om met mensen van over de hele wereld te werken.

Onderwijsvormen

Industrial Engineering biedt u een breed scala aan onderwerpen door middel van verschillende onderwijsbenaderingen. 

 • Hoorcolleges: waarin een docent de theorie van een onderwerp uitlegt
 • Tutorials: waarin je onder begeleiding van een docent of tutor aan opdrachten werkt; dit is meestal voor de wiskundevakken
 • Groepsprojecten: waarbij je samen met je medestudenten in groepjes werkt aan typische industrial engineering opdrachten
 • Challenge-Based Learning (CBL): waarbij je de theorie toepast in real-life projecten

Vanaf het eerste jaar worden colleges afgewisseld met werkcolleges, groepswerk en opdrachten. Dit betekent dat je naast het bestuderen van de theoretische basisvakken ook direct samen met je medestudenten aan projecten werkt. De ene dag onderzoek je misschien inkoop, de volgende dag bestudeer je het proces vanuit het perspectief van marketing of logistiek.

Coaching

In het eerste jaar word je gecoacht door een studentmentor om ervoor te zorgen dat je een vlotte start maakt. Ervaren TU/e-coaches staan aan je zijde om vanaf het begin van je studie persoonlijk advies te geven, vanaf het moment dat je je inschrijft wanneer jij en je coach kijken naar de core die het beste bij je past en hoe je dit het beste kunt aanvullen met je keuzevakken. Zo creëer je je eigen opleiding, eentje die past bij jouw interesses en ambities.

Contact