ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Werktuigbouwkundige constructies kom je overal tegen. Je vindt ze bijvoorbeeld in mobiele telefoons, productiemachines, ziekenhuizen, zonnepanelen, auto's, en zelfs in achtbanen. Vaak dus plaatsen waar je het niet verwacht. Een werktuigbouwkundige bedenkt, ontwerpt en realiseert nieuwe producten en processen, maar verbetert en optimaliseert ook bestaande technieken. Zoals je al merkt, is werktuigbouwkunde een breed vakgebied met een grote industriële en maatschappelijke relevantie.

Technische knowhow is nog maar het begin

Binnen de bacheloropleiding Mechanical Engineering worden onderwerpen uit de wis-, natuur- en scheikunde gecombineerd. Je volgt vakken als warmte en stroming, mechanica, dynamica, het regelen van machines en systemen en materiaaleigenschappen.

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

Major Mechanical Engineering

Van een werktuigbouwkundige wordt behalve technische kennis ook een grote creativiteit en innovatief vermogen verwacht. Omdat je later vaak de spil bent in een projectteam van specialisten, afkomstig uit diverse vakgebieden, is er ook al tijdens de opleiding veel aandacht voor je ontwikkeling op sociaal en communicatief gebied.

 • 4,1

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 291

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 74%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 51%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 94%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging Simon Stevin

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Mechanical Engineering te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.