ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Wil jij bijdragen aan een meer duurzame toekomst? Dan is onze bachelor Sustainable Innovation misschien wel iets voor jou.

Innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief

Bij Sustainable Innovation bestudeer je innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief, zodat de samenleving duurzaam gaat consumeren en produceren. Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieën in de maatschappij, bijvoorbeeld in de energievoorziening en de gebouwde omgeving, zijn altijd meerdere actoren betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation kijk je vanuit deze verschillende actoren naar een vraagstuk gericht op een duurzame samenleving. Neem bijvoorbeeld de introductie van zonnepanelen: daar komt meer bij kijken dan techniek. Ook de kosten, regelgeving en de acceptatie door de maatschappij spelen hierbij bijvoorbeeld een rol. Daarnaast leer je recente ontwikkelingen en discussies over duurzaamheid te plaatsen in een langetermijnperspectief en komt aan bod hoe Nederlandse ontwikkelingen zich verhouden tot internationale ontwikkelingen.

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

 • mey betrekking tot bachelor innovation sciences

 • 4,2

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 209

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 69%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 55%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 91%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging Intermate

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van Psychology & Technology en Sustainable Innovation studenten te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.