De Technische Universiteit Eindhoven kent voor het studiejaar 2024-2025 de volgende opleidingen met selectie:

Aanmelden voor het studiejaar 2024-2025 is mogelijk vanaf 1 oktober 2023 t/m 15 januari 2024 via Studielink. 

Waarom selectie voor bacheloropleidingen?

De Technische Universiteit Eindhoven staat bekend om haar kleinschalige, persoonlijke onderwijsaanpak. Om onze goede onderwijskwaliteit en korte lijntjes tussen docenten en studenten te kunnen behouden, moeten we ervoor zorgen dat de juiste studenten instromen in onze populaire bacheloropleidingen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, selecteren we studenten die qua profiel het beste passen bij ons idee van de Engineer of the Future. Dat zijn lang niet altijd de studenten met de hoogste cijfers. Daarbij blijkt steeds weer dat we veel geïnteresseerde studiekiezers een plek kunnen aanbieden. Laat je dus vooral niet ontmoedigen en neem deel aan de selectieprocedure! Bekijk ook de ervaringen van anderen in de video’s.

 

Ons ideale studentenprofiel

Een hedendaags ingenieur moet zowel wetenschappelijk als persoonlijk en professioneel goed onderlegd zijn. Hij of zij moet in staat zijn technische oplossingen te ontwikkelen voor de complexe problemen waar we als maatschappij en wereldwijd tegenaan lopen: schone energieproductie, goede gezondheidszorg en het mogelijk maken van duurzame mobiliteit. Daarom moeten ingenieurs vaardigheden ontwikkelen in samenwerken, communiceren en creatief denken. Om met een ondernemende mindset voorbij de horizon te kijken.

Heb jij dit in je? Dan zien we je graag volgend jaar als student op onze universiteit!

Let op: Opleidingen met selectie hebben een andere deadline voor inschrijving, namelijk 15 januari.

 

FAQ SEARCH

FAQ

 • a - Voor wie geldt selectie en plaatsing?

  De regeling geldt voor iedereen die voor de eerste keer wil instromen in het eerste jaar van een van de eerder genoemde bacheloropleidingen.
  Dus ook voor:

  •  Zittende studenten van andere TU/e-opleidingen die m.i.v. 1 september 2024 willen switchen naar een fixusopleiding en in het eerste jaar willen starten.
  • Kandidaten die ooit eerder de selectieprocedure hebben doorlopen en destijds waren toegelaten, maar die nooit zijn gestart met de opleiding.
 • b - Waarom heb ik een DigiD nodig en waar kan ik dat aanvragen?

  Nederlandse studenten hebben een DigiD nodig om zich aan te melden via Studielink (dit geldt ook voor opleidingen zonder selectie). Zorg er voor dat je dit op tijd (een maand van te voren) doet want dit kan enkele dagen duren. Je vraagt je DigiD aan via http://www.digid.nl/aanvragen.

  Als je geen Nederlands woonadres hebt en geen DigiD kunt aanvragen, vind je op deze website meer informatie en een stappenplan.

 • c - Voor hoeveel selectie opleidingen kan ik me aanmelden?

  Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden.

  LET OP: Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden.

  Het verschilt per onderwijsinstelling hoe vaak je aan de selectieprocedure mag meedoen. Maar: wettelijk is bepaald dat je nooit meer dan drie keer mee mag doen per opleiding. Een universiteit of hogeschool kan dus zelf bepalen of iemand één, twee of drie keer mee mag doen aan selectie bij een bepaalde opleiding aan die onderwijsinstelling. Aan de...

 • d - Kun je je voorbereiden op de selectie?

  Je kunt je in het algemeen voorbereiden door je te verdiepen in de opleiding: is dit een opleiding die bij je past? En door goed te kijken naar de procedure, data etc. per opleiding, zodat je daar niet door verrast wordt.

  Of je vooraf iets kunt of moet doen, verschilt per opleiding. Kijk bij de opleiding van je keuze voor opleiding specifieke informatie.

 • f - Hoe wordt mijn rangnummer bepaald?

  Je rangnummer wordt bepaald door enkele criteria.

  De rangorde is gebaseerd op een combinatie van:

  (a) het gemiddeld van je cijfers (GPA)
  (b) het resultaat van één of meer toetsen/opdrachten per opleiding

  Bij de opleiding Werktuigbouwkunde wordt de rangorde alleen gebaseerd op de resultaten van verschillende toetsen (geen GPA).

  Alle resultaten worden omgezet naar vergelijkbare scores (standaardscores) voordat ze gecombineerd worden tot een totaalscore. In de berekening van de totaalscore tellen zowel onderdeel (a) als onderdeel (b) mee. Degene met de hoogste score krijgt het hoogste...

 • g - Wat gebeurt er na de selectieprocedure?

  Op 15 april ontvang je via Studielink een mailbericht met alleen jouw rangnummer. Houd je mailbox in de gaten! Als jouw rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt (dus binnen het aantal beschikbare plekken), dan ontvang je nog een e-mail van Studielink. In deze mail wordt je een plaats aangeboden voor de opleiding. Via Studielink kun je deze aangeboden plaats accepteren, dan wel weigeren. Dit moet je doen binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht.

  Let op: het accepteren van een plaats betekent niet dat je ook ‘toelaatbaar’ bent. Toelating is een ander proces dan selectie. Zorg er...

 • h - Hoe lever ik mijn cijfers aan?

  Na je aanmelding krijg je snel een verzoek om een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst te uploaden en cijfers in te voeren. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het diploma of cijferlijst voorzien van een originele stempel en handtekening van je (middelbare) school . Hiermee verklaart de school dat de kopie conform het origineel is.

  • Wil je instromen via vwo? Dan ontvangen we graag de volgende gewaarmerkte cijferlijst:
   • Kandidaten die in 2022-2023 in vwo 5 zaten, leveren de cijferlijst in die je hier als bijlage vindt. Hier vind je de FAQ.
   • Kandidaten die in 2021-2022 in vwo 5 zaten...
 • i - Hoe berekent de TU/e het gemiddelde 5 Vwo cijfer of GPA?

  De cijfers die op de lijst staan - en die je dus hebt ingevoerd - tellen we bij elkaar op en delen we door het totaal aantal vakken. We ronden dit af op 2 cijfers achter de komma. 
  Dit geldt alleen voor de vakken die onderdeel zijn van het Centraal Schriftelijk Eindexamen 2024 volgens het Examenblad 2024 aangevuld met Wiskunde D (indien in het pakket aanwezig).

 • j - Ik heb voor een vak geen cijfer maar een letter-waardering gekregen (V, G, O etc.). Wat moet ik invullen?

  Alle waarderingen moet je zelf omzetten naar een cijfer op de volgende manier

  • ZS = Zeer slecht ⇒ 1
  • S = Slecht ⇒ 2
  • RO = Ruim onvoldoende ⇒ 3
  • O= Onvoldoende ⇒ 4
  • M = Matig ⇒ 5
  • V = Voldoende ⇒ 6
  • RV = Ruim voldoende ⇒ 7
  • G = Goed ⇒ 8
  • ZG = Zeer goed ⇒ 9
  • U = Uitstekend/Uitmuntend ⇒ 10
 • k - Mijn cijfers zijn met decimalen, maar ik kan alleen hele cijfers invoeren. Wat moet ik dan doen?

  Alle cijfers moet je afronden naar een geheel cijfer op de volgende manier:

  • 0,000 – 0,499 ⇒ 0
  • 0,500 – 1,499 ⇒ 1
  • 1,500 – 2,499 ⇒ 2
  • 2,500 – 3,499 ⇒ 3
  • 3,500 – 4,499 ⇒ 4
  • 4,500 – 5,499 ⇒ 5
  • 5,500 – 6,499 ⇒ 6
  • 6,500 – 7,499 ⇒ 7
  • 7,500 – 8,499 ⇒ 8
  • 8,500 – 9,499 ⇒ 9
  • 9,500 – 9,999 ⇒ 10
 • Laad meer

Bekijk de selectie-ervaringen van anderen

* De Nederlandstalige versie van regelingen e.d. is leidend ten opzichte van de vertaalde Engelse versies.

Nog vragen?

Heb je vragen over selectie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact