Universiteit of HBO?

Kiezen voor hbo of wo studie, wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Er zijn in Nederland twee soorten bachelors: hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De bachelordiploma's van het hbo en de universiteit zijn leveren dezelfde titel op maar zijn niet identiek . Dit zijn kort door de bocht de belangrijkste verschillen:

  • Opleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Wo-opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd
  • Hbo-bacheloropleidingen zijn 4-jarig en bestaan uit 240 ECTS (studiepunten). Wo-bacheloropleidingen zijn 3-jarig en bestaan uit 180 ECTS.
  • Er zit in veel gevallen een verschil in voertaal van de opleiding en de verhouding tussen nationale en internationale studenten.

Een bachelor diploma van het hbo geeft niet automatisch toegang tot een verwante masteropleiding aan de universiteit. Het is in veel gevallen mogelijk een schakelprogramma te volgen, waarin je tekorten in kennis en vaardigheden kunt wegwerken. Wanneer een hbo en wo instelling een overeenkomst hebben gesloten zijn er zelfs opties om daar al tijdens je hbo bachelor mee te beginnen.

Hoe ziet je studie er uit?

Het grootste verschil tussen hbo en wo is de mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Op het hbo word je meer gestuurd om bepaalde keuzes te maken en daarvoor worden verschillende middelen aangereikt. Op de universiteit moet je echt zelf op zoek naar het pad dat je wilt bewandelen. Op het hbo worden trajecten veel meer in klare vormen aangeboden, je wetenschappelijke opleiding kun je eigenlijk (deels) zelf opbouwen en inrichten. Natuurlijk zijn er verplichte vakken, maar dat zijn wel de vakken van de wetenschap die je gekozen hebt. De universiteit biedt een veel groter spectrum aan keuzemogelijkheden qua persoonlijke inrichting van je studiepad.

Onderwijsvormen

De colleges op de uni zijn anders qua vorm dan op het hbo. Je volgt zowel de hoorcolleges, theorie, als de werkcolleges, toepassing, in andere vorm. Daarnaast zijn er allerlei andere werkvormen waarin samenwerken en zelfstandigheid centraal staan. Op het hbo wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen die twee en vaak genoeg zijn ze met elkaar verweven.

Op de universiteit volg je vakken met alle mensen die het vak nog moeten halen, maar ook de herkansers en studenten van andere opleidingen voor wie het een keuzevak is. Dat betekent dat je met veel meer verschillende medestudenten een vak volgt dan  je op de middelbare school gewend bent.

Je bent op de universiteit zelf verantwoordelijk voor je studievoortgang en mag dus ook je eigen studietempo bepalen. Zoek je meer uitdagingen? Dan zijn er veel extra programma’s zoals het honors program of de interdisciplinaire studententeams om je verder te kunnen otnwikkelen.

Wat is nu het beste voor mij?

Dat is een lastige vraag om generiek te beantwoorden. Wel zijn er een aantal voorkeuren en eigenschappen die gemiddeld gezien het meest voorkomen bij wo of hbo studenten.

Veel hbo studenten vinden het fijn om persoonlijke begeleiding te hebben tijdens hun studie daar waar wo studenten liever de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun studie. Een tweede eigenschap die een verschil maakt tussen de wo en hbo studenten is de voorkeur en interesse in theorie. Veel hbo studenten hebben een voorkeur theorie toe te passen in een concrete casus. Een wo student wil graag voortbouwen op bestaande theorie en nieuwe kennis ontwikkelen.

Je vooropleiding is natuurlijk van belang bij het bekijken van je mogelijkheden. Het hbo is toegankelijk vanaf havo daar waar directe toegang vanaf de middelbare school tot het wo alleen mogelijk is met een vwo diploma.

Maar de overeenkomsten tussen het profiel van hbo en wo studenten zijn minstens net zo groot. Beiden hebben een interesse in techniek en technologie, willen vaak een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en werken samen om tot een beter resultaat te komen. Daarnaast hebben ze beiden ook een drive om zich te blijven ontwikkelen en verbeteren.

En dat alles natuurlijk in een omgeving die technologie en innovatie ademt zoals de TU Eindhoven campus waarop naast wo studenten ook hbo en mbo studenten rondlopen.

Welk pad kan ik lopen en welke titel krijg ik als ik afgestudeerd ben?

Het verschil maakt dat er op het wo meer titels zijn te behalen dan op het hbo. Met een hbo-diploma kun je drie graden voeren: baccalaureus (bc.) en ingenieur (ing.) of na afronding van een additionele master MSc. Je bent baccalaureus na het afronden van een hbo-studie met een niet-technische of natuurwetenschappelijke achtergrond. Deze titel wordt niet vaak gebruikt. Ingenieur wordt vaker gebruikt. Deze titel krijg je na een afgeronde studie die wel technisch of natuurwetenschappelijk van aard is.

Op universitair niveau kun je veel meer titels bemachtigen: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Laws (LLB) en diezelfde titels zijn er ook weer een stapje hoger. Op masterniveau: Master of Arts (MA), Master of Laws (ML) en Master of Science (MSc).

De PhD-titel (Doctor of Philosophy) of Doctorstitel behaal je pas als je gepromoveerd bent na - een vaak langer durend - wetenschappelijk onderzoek. Een additionele titel die voorbehouden is aan de technische universiteiten is EngD (Engineering Doctorate). Een EngD is een post-master programma met een blik op het werkveld waarin je in twee jaar technische expertise en professionele vaardigheden opbouwt, eindigend in een technologische ontwerpproject.