Lesmateriaal

Framework

De basis van ons leerlinggerichte lesmateriaal bestaat uit leerlijnen en workshops. De leerlijnen zijn gericht op plug-and-play inzet in het klaslokaal. De leerlijnen bieden inhoudelijk aansluitingsmateriaal dat digitaal plug-and-play beschikbaar is om tijdens lessen ingezet te worden.

Elke leerlijn bestaat uit een aantal modules (3-4) die invulling geven aan een overkoepelend onderwerp. Per leerlijn heb je als docent de keuze uit 2 routes: de standaard leerlijn, of de crashcourse. In de standaard leerlijn beslaan de modules 3-4 lessen. De crashcourse is een ingekorte versie van 1 les per module. Dit maakt de leerlijnen flexibel inzetbaar op basis van de mogelijkheden van je school.

De module-opbouw van een leerlijn heeft twee mogelijke routes: verdieping of verbreding. De verschillende modules kunnen gebruikt worden om aansluiting te bieden bij verschillende schoolvakken, en daarmee de leerlijn verbredend vakoverstijgend te maken. Hiernaast kunnen de verschillende modules meer inhoudelijke diepgang geven op een onderwerp. Welke van deze twee routes gevolgd wordt is afhankelijk van de leerlijn. De individuele modules hebben elk betrekking tot een enkel schoolvak. Voor bovenbouwklassen wordt stilgestaan bij de examentermen om de koppeling naar vakinhoud te maken. Materiaal dat wordt aangeboden voor derde klassen richt zich op het aansluitende vakniveau. Inhoudelijk ligt in de modules de nadruk ook op de vaardigheden: de opdrachten die leerlingen krijgen gaan in op onderdelen als samenwerking, schrijven, en onderzoek.

Begeleiding en vragen

Gedurende de lessen begeleid jij als docent het proces van de leerlingen. Voor inhoudelijke feedback vanuit de universiteit zijn student-assistenten betrokken, die via de Canvas discussies bereikbaar zijn.

Thema's

Gedurende de lessen begeleid jij als docent het proces van de leerlingen. Voor inhoudelijke feedback vanuit de universiteit zijn student-assistenten betrokken, die via de Canvas discussies bereikbaar zijn.

De leerlijnen, modules, en workshops zijn gekoppeld aan 7 thema’s. Deze thema’s zijn afgeleid uit de opleidingen van ons Bachelor College, en weerspiegelen de gebieden waar in het Bachelor College binnen gewerkt wordt. De thema’s op een rijtje:

  • Human and Technology
  • Design and Creativity
  • Mobility and Society
  • Sustainability and Innovation
  • Data, Digital knowledge and AI
  • Health and Vitality
  • Hardware and Mathematics

Kies hieronder een module voor meer informatie en om het lesmateriaal op te vragen.

De eerste modules volgen binnenkort