Nascholing practicum binnen de sectie scheikunde: argumenten doelen en inhoud.

Doel

Het eerste doel van deze nascholing is om als sectie bewust te worden van de keuzes die gemaakt zijn over de inhoud van de practica. Het tweede doel is om als sectie met argumenten tot een gesprek te komen te komen over een eventuele aanpassing van het programma. Deze argumenten zouden dan betrekking moeten hebben op de doelen en effectiviteit van het gegeven scheikunde-onderwijs. Binnen dit tweede doel is er ruime aandacht voor het wegen van de verschillende argumenten en het omgaan met dingen als drogredenen. 

Dit wegen van de verschillende argumenten is belangrijk omdat de rol van het practicum nogal verschillend kan zijn. Het practicum kan een zelfstandige rol hebben en gericht zijn op handelingsvaardigheden, een rol hebben in een leerlijn gericht op onderzoeksvaardigheden is, in het heen-en-weer denken tussen modellen en de waarneembare wereld of juist een rol in het ontwikkelen van modellen. Een sectie heeft dus heel wat te kiezen.

Invulling en opbrengsten

Als deelnemer word je bewust van jouw eigen keuzes in jouw scheikunde onderwijs. Daarnaast word je meer bewust van de manier waarop er binnen de sectie gedacht wordt over practica. Dat geeft weer inzicht in waar argumenten vandaan komen binnen discussies in een sectie. 

Argumenten moeten natuurlijk onderbouwd worden met vakkennis. Daarom komen inzichten uit de literatuur over de effectiviteit van practica, leerling denkbeelden en heen en weer denken ook aan bod.

De bijscholing is succesvol als het een sectie lukt een degelijk toekomstplan voor het scheikunde practicum op een school op te stellen. 

Voor wie

Voor scheikunde-secties (ook één persoonssecties zijn van harte welkom).

Vorm

4 bijeenkomsten in overleg in te plannen met de secties. Bijeenkomst één en vier zijn, indien mogelijk, fysiek bij elkaar. Bijeenkomsten 2 en 3 kunnen online. 

Urenbelasting

Elke fysieke bijeenkomst duurt 1,5-2 uur (aan de rand van de dag. De online duren de bijeenkomsten maximaal 1,5 uur.