Master Sustainable Energy Technology

Bas Kil

Speel video

“Duurzaamheid is het belangrijkste probleem dat we nu aan moeten pakken. Ik studeer af bij Stedin, een grote Nederlandse elektriciteitsnetbeheerder. Het veranderende elektriciteitssysteem, met veel duurzame bronnen en onregelmatige energieopwekking uit zonnepanelen en windturbines, veroorzaakt overbelasting van het net. Ik onderzoek manieren om deze overbelasting aan te pakken door middel van marktbenaderingen en flexibele handel in elektriciteit, in plaats van alleen de capaciteit enorm te vergroten. Het netwerk is een niet zichtbaar en minder glamoureus onderdeel van duurzaamheid, maar heeft nog steeds onze innovaties nodig. Zonder het netwerk, leveren zelfs de beste zonnepanelen en windturbines geen energie aan klanten.

Het SET-programma is geweldig! Professoren en medestudenten zijn toegankelijk en staan in nauw contact met elkaar en de universiteit ondersteunt ons echt in het realiseren van onze ambities. In de toekomst hoop ik technologie te blijven gebruiken om een verandering in de samenleving te bewerkstelligen.”