Meer informatie voor geïnteresseerde bedrijven

Heeft uw bedrijf een technologisch probleem op te lossen of een uitdagend ontwerpvraagstuk te ontrafelen? Overweeg dan de inzet van onze EngD-trainees!
Een EngD-trainee of technologisch ontwerper in opleiding, kan een aantrekkelijke optie zijn als het bedrijf behoefte heeft aan innovatieve oplossingen voor technologische problemen. Al onze tweejarige EngD-programma's bieden de mogelijkheid om een technologische ontwerper in te huren. Dit zijn professionals die de juiste capaciteiten en vaardigheden hebben om complexe, innovatieve producten en processen te ontwerpen en te ontwikkelen. 
Onze trainees hebben allen een universitaire masteropleiding in een technische richting afgerond.  De selectie voor de EngD programma's is zwaar: meestal komen de kandidaten uit de top 25% van de afgestudeerden aan technische universiteiten.

Een goede investering
Als bedrijf heeft u een hooggekwalificeerde en gemotiveerde medewerker een jaar lang in huis. De EngD trainees voeren namelijk opdrachten uit die 9 tot 12 maanden duren. In de eerste plaats krijgt u daarvoor een oplossing voor uw probleem:  een technologisch ontwerp. In de tweede plaats leert het bedrijf de persoon goed kennen en kan hem of haar aan het einde van het project eventueel een functie aan bieden. De praktijk wijst uit dat dit bij de meeste ontwerpers gebeurt. Ten derde wordt het hele project begeleid vanuit de universiteit waardoor het bedrijf in aanraking komt met de nieuwste inzichten van ervaren wetenschappers.
Als bedrijf betaalt u de kosten voor een EngD project aan de universiteit. Neem voor details contact op.

EngD programma's aan de TU/e
Het totale TU/e EngD programma-aanbod bestaat uit 10 individuele programma's. Meer informatie hierover vindt u hier.
EngD-programma's zijn een gezamenlijk initiatief van de 4 Nederlandse Technische Universiteiten. Zij werken samen in het Stan Ackermans Instituut (SAI, kijk op 4TU.SAI).

EngD projecten
Ontdek wat een EngD trainee kan doen voor u en lees meer over (recente) EngD-projecten in het projectenboek.

Onze partners
Alle informatie over de afspraken, betrokkenheid van de industriële partner binnen het ontwerpproject, intellectuele eigendomsrechten en geheimhoudingskwesties maken deel uit van de standaardovereenkomst, tussen de TU/e en de industriële partner.
Onze EngD-trainees hebben gewerkt voor onder andere partners als ASML, VDL, Samsung, Dow en diverse Medical Centers. 

Een EngD programma voor uw medewerkers
Dat kan ook! Met de juiste achtergrond kunnen uw medewerkers zonder problemen ook instromen in een EngD programma. 

Maak kennis met onze trainees
Onze trainees komen van over de hele wereld, dus ze brengen veel internationale ervaring met zich mee.
Om een idee te krijgen wie EngDs zijn en hoe ze werken, lees hier enkele verhalen over hun keuze voor EngD. 

Interesse?
Heeft u vragen over de voordelen en kosten voor uw bedrijf? Hoe het precies allemaal werkt? Neem dan contact op met Tina Tijsma, onze programmamanager EngD via onderstaand contactformulier.

Contact