Carriereperspectief

Veel Klinisch Informatici blijven na hun opleiding werken bij de instelling waar de opleiding heeft plaats gevonden.

Anderen maken de stap naar een andere zorginstelling, regionale samenwerkingsverbanden (in de zorg) of de industrie.

Alle mensen met een diploma hebben werk gevonden op het gebied van de Klinische Informatica, of een gebied wat daar heel dicht tegen aan ligt.