Ontwerpprojecten

2022

Sade Faneyte Maasstad Ziekenhuis Gezonde AI: Verantwoorde implementatie van AI in de klinische praktijk

Doortje Hols

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Thuisbegeleiding van mensen in de laatste levensfase met hartfalen binnen de regio ’s-Hertogenbosch

Geertje de Boer

UMCG

Learning Health System (LHS)  

Josiane Wildemans

St. Antonius Ziekenhuis

IT-architectuur voor de integratie van Clinical Decision Support op basis van AI in het zorgproces

Guido Out

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en

Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

Uitwisseling van PZP (Proactieve Zorgplanning) gegevens in de regio Den Bosch

Linda van Aalten

BovenIJ ziekenhuis

Telebegeleiding opschalen in het BovenIJ ziekenhuis

Maud Bomert

Albert Schweitzer ziekenhuis

Het eHealth Bull’s eye model

Astrid Bronke

Bravis ziekenhuis

Integraal Beeldmanagement

Peggy van den Heuvel

Elkerliek Ziekenhuis

Beslisinstrument voor hulp en aanschaf van mobiele apps binnen het verpleegkundig domein

Tim Schwarte

Pantein

Ontwerp visie toekomstig VOS/MOS

Jan-Willem Bouman

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Digitale veranderstrategie

Ingeborg van Gessel

Isala

Smart connected nurse

Miranda Vos

LUMC

Digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

 

2020

Ellen Ophoff OLVG Netwerkzorg in de Virtual Ward
Jean-Paul Bakker Catharina Ziekenhuis (Her)structureren en optimaliseren van het Multidisciplinaire Overleg Oncologie
Harriët Luttikhuizen Groene Hart Ziekenhuis Blauwdruk voor een netwerkziekenhuis
Ineke van der Wulp Spaarne Gasthuis

De verpleegkundige werkplek van de toekomst

De menselijke maat in technologische innovatie

Lars Ootes Antoni van Leeuwenhoek Beslissingsondersteuning bij het vinden van geschikte klinische studies voor een patiënt
Niels Dekkers Radboud UMC Data-integratie voor klinische innovatie
Petra Porte Albert Schweitzer ziekenhuis Datagedreven werken in het ziekenhuis
Pieter van Haren Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum
Pieternel Gunst St. Antonius Process mining
Tijs Samson Jeroen Bosch Ziekenhuis Ontwerp van een proces en infrastructuur voor het ontsluiten van data ten behoeve van AI-ontwikkeling met medische beelden
Wouter Prummel LUMC

E-medicatieverificatie met het Medical Dashboard

De patiënt als partner in het zorgproces

2019

Barbara Schooneveldt LUMC

Inzicht in Waarde, een How-to

Een blauwdruk voor waardegedreven verbeterdashboards in de zorg

Ellen Smit IKNL

OncolinQ: beslissingsondersteuning voor het MDO

Proof of Concept Oncoguide-EPD koppeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Harmke Koning Máxima MC

Handboek landelijke eHealth projecten in Máxima MC

Karsten Haagoort GGD West-Brabant Informatievoorziening
Kristel Holsboer Gelre ziekenhuizen Tactisch OK-plannen Orthopedie
Lars van der A Ziekenhuisgroep Twente

Waardecreatie; van data naar informatie

De ontwikkeling van een clinical dashboard.

Genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven

Mignon Vloet Pantein PGO voor de regio
Myrthe van den Elsen Elkerliek Ziekenhuis Jaarproject Klinische Informatica
Nicky de Jonge Prinses Máxima Centrum Máximale Activiteit
Raoul Joemai Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Vernieuwing rapportage omgeving voor infectieziektebestrijding
Wouter van Suylekom Meander Medisch Centrum Digitalisering van het preoperatieve proces

 

2018

Thijs van Bruxvoort Prinses Máxima Centrum

Máximaal Overdragen
een kinderoncologische gegevensset

genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven

Paul Groot Amsterdam Medisch Centrum

Grip op medische onderzoeksgegevens
Ontwerp van een ICT-infrastructuur voor research

Patricia Janssen GGzE

Cliëntportaal
Online inzage bevordert eigen regie

Stefanie Kersten Radboudumc De weg naar interoperabiliteit - de regio voorbij
Ferry Lagarde Catharina Ziekenhuis Introductie (self)serviceportaal
(Her)ontwerp producten- en dienstencatalogus voor MICT met een nieuwe service gerichte architectuur.
Lauren Pollinger Franciscus Gasthuis & Vlietland Digitale OK. Beeldvorming voor laproscopische ingrepen.
Martijn Reijm Medisch Centrum Leeuwarden Digitaler MCL
Van visie naar strategische keuzes
Barbara Schooneveldt LUMC

Inzicht in waarde, een How-to
Een blauwdruk voor waardegedreven verbeterdashboards in de zorg

Judith Schuurman St. Anna Zorggroep Kwantitatief goed basisdossier
Voorgeschiedenis 2.0
Het testen getest
Een benadering zonder RISico's
Marlies de Wispelaere Bergman Clinics PROM rapportages
Anna van der Zalm Jeroen Bosch Ziekenhuis Here, there and everywhere
Een ontwerp voor data- en informatieuitwisseling
Boy Zwartjes Máxima Medisch Centrum Enterprise imaging & herinrichting van het echocardiografie proce

2017

Nienke Beekers Amphia Ziekenhuis Van een papieren naar een digitale ECG workflow
Beátka Hasselbekke ZiekenhuisGroep Twente Kortsluiting in de keten
Martine ten Hoeve MC Groep Herontwerp operatief proces
Mariska de Kort Equipe Zorgbedrijven

Scoren, zien en spreken
Zicht op waardevolle zorginformatie

genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven

Martin Laverman Gelre Ziekenhuizen Mijn Gelre-dossier
Informatie-uitwisseling tussen patiënt en ziekenhuis: een technisch ontwerp
Tamara Moll LUMC eHealth infrastructuur
Ontwerp voor het LUMC
Angélique van der Veer RZCC 'Doe het zelf'
Integratie van zelfmanagement in het behandelproces
René Verhaart Maasstad Ziekenhuis Telemonitoring van vitale parameters:
Een generiek ontwerp en een concrete toepassing in het Maasstad Ziekenhuis
Lonneke Vermeulen IKNL (Her)structurering van het MDO-proces en rapportage voor slokdarm- en maagcarcinoom
Cornelle van Weelden Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis Videoconsult binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: Ontwerp van een functionaliteit binnen het EPD-systeem
Kirsten de Wilde Bernhoven Ontwerp informatiemodel PGO (1)
Ontwerp informatiemodel PGO (2)

 

2016

Wilma Compagner Erasmus MC, Rotterdam Tekstretrieval uit ongestructureerde data & Integratie genomics en klinische data
Marijke Dermois Máxima Medisch Centrum, Veldhoven Herinrichting van het NICU Medicatieproces
Tamara Duarte Máxima Medisch Centrum, Veldhoven Verbetering van het opname planningsproces
Marjolijn Elsinga Medisch Spectrum Twente, Enschede

Ontwerp Kerndossier Medisch Spectrum Twente

genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven

Nora Gavilán Vargas Erasmus MC, Rotterdam Implementatie van datakwaliteitsregels binnen het Erasmus MC
Wendy Harrewijn Diakonessenhuis, Utrecht Ontwerp toekomst afdeling ICT Diakonessenhuis
Marileen Kolley St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein Masterplan Trainen EPD
Tobias Kroon Elisabeth Tweestedenziekenhuis, Tilburg

Regionale Medicatieviewer

Marianne Severens Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Van registratielast naar inzichtelijke kwaliteitsinformatie
Sereh Simons Erasmus MC, Rotterdam Werkgroep Onderzoek en Werkgroep Specifiek
Sanne Soer MAASTRO Clinics Verantwoord hergebruik van klinische data

2015

Elserieke Gerritse-Boerse Spaarne Gasthuis, Hoofddorp Beleid Transmurale Communicatie
Elly Kloeze Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

Risicomanagement informatisering

genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven

Melchior Pot AMC, Amsterdam Sturen op kwaliteit van zorg
Jolanda Reuvers Martini Ziekenhuis, Groningen Noodprocedure bij uitval ICT-voorzieningen
Sereh Simons Erasmus MC, Rotterdam Werkgroep Onderzoek en Werkgroep Specifiek
Jannis Syntychakis Isala Klinieken, Zwolle MOS functionaliteit kinderafdeling
Steven Tooten Amphia Ziekenhuis, Breda Carescape netwerk
Lara Vankan Oogziekenhuis, Rotterdam Eerste bezoek aan het Oogziekenhuis begint thuis
Jurrian van der Werf

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Instituut Verbeten, Tilburg

Inrichten van een EPD t.b.v. de transmurale informatieoverdracht;

inzicht in kwaliteit van therapeutische behandeling door hergebruik van zorginformatie

2014

Christine van der Aa

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven Digitaal aanvragen van PAMM-­‐onderzoeken bij Máxima Medisch Centrum
Amy Cheung Catharina Ziekenhuis Eindhoven Ontwerp van Informatiemanagement in het Catharina Ziekenhuis
Thierry Felkers Radboudumc, Nijmegen Implementatie Epic en Ontwerp Afsprakenplanning Radiotherapie Radboudumc
Bart Lamers Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen EPD en Beeld voor Oogkliniek CWZ
Patrick Lubbers NKI-AVL, Amsterdam

Medical Intelligence – building a translational datawarehouse

genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven

Dagmar Rosenbrand LUMC, Leiden Risico’s Medische Systemen
Igor Schoonbrood MUMC+, Maastricht IS Order

2013

Cigdem Colak

Erasmus MC, Rotterdam

Implementatie Ordermanagement, digitaal laboratoriumonderzoeken

Marije van Drongelen

MUMC+, Maastricht

Ziekenhuisbrede viewer voor het azM

Laurens de Groot

UMC St. Radboud, Nijmegen

Next-gen Imaging Workflow en Spraakherkenning

genomineerd voor de academische jaarprijs van de TU Eindhoven

Rob Malschaert

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Implementatie Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) & Digitale Toedien Registratie (DTR)

Barbara Michels

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Ziekenhuisbrede ontsluiting cardiologische onderzoeken

Caroline Peters

Erasmus MC, Rotterdam

Digitaal op koers voor thema hersenen en zintuigen

Niek Poppe

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Beleid beeldmanagement

Roanda Fokkens-Steba

Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp

Papierloos ziekenhuis

Mark Verkerke

Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal

EPD implementatie

Stephanie Wijbrandts

St. Elisabeth Ziekenhuis ,Tilburg

Proces- en systeemanalyse van de OK afdeling

2012

Pieter van Grootel

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Een patient management system voor de neonatale intensive care unit

Syreeta Jong-van den Hoogen

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Een ziekenhuisbrede visie op een verpleegkundig EPD

Floor Klijn

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis

Maayke Klinkenberg

Tergooiziekenhuizen, Hilversum

IMAGO, Informatie uit medische Apparatuur: Gebruik en Opslag

Alexandra Peters

Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch

Visie op eHealth voor het Jeroen Bosch ziekenhuis

Roelant Visser

Isala klinieken, Zwolle

Een digitaal polidossier (DPD) radiotherapie