Over CI

De ontwerpersopleiding Klinische Informatica heeft als doel mensen met een technologische of bedrijfskundige achtergrond op te leiden voor het ontwerpen, optimaliseren en implementeren van informatie-oplossingen in de zorg.

Klinisch Informatici bereiken transformatie en optimalisatie van zorg, door analyse, ontwerp, implementatie, ondersteuning en evaluatie van (configuraties van) informatie-oplossingen.  Deze oplossingen bevorderen  de gezondheid, individueel en collectief; verbeteren de zorg: kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid; gunnen de patiënt meer zelfstandigheid en initiatief; en optimaliseren de arts-patiënt relatie.

Deze opleiding wordt uitgevoerd met zorginstellingen door heel Nederland. Gemiddeld zijn er tien instellingen bij een jaargang betrokken.