QME

Informatie voor bedrijven

Ontwikkelt uw bedrijf technologische oplossingen voor de best mogelijke zorg? Bent u op zoek naar (tijdelijke) medewerkers die uw technische innovaties in de zorg kunnen testen en implementeren? Of hebt u een medewerker die zich verder wil ontwikkelen tot een professional die uw technologie adequaat en veilig inzet in een klinische omgeving? Dan is de tweejarige Post-Master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) interessant voor uw bedrijf! Lees hier meer.

Wat is de Post-Master opleiding QME?
De Post-Master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) van de Technische Universiteit Eindhoven is een twee-jarige ontwerpersopleiding. Deze opleiding is een antwoord op de groeiende vraag in de zorg en de medische industrie naar professionals die functioneren op het snijvlak van technologie en klinische praktijk. Vanaf dag één van de opleiding werkt de trainee aan relevante projecten bij uw bedrijf en in tenminste één zorginstelling. De trainee past theorie en vaardigheden vanuit cursussen, workshops en trainingen direct toe in de praktijk. De opleiding is geaccrediteerd; na diplomering ontvangt de kandidaat de landelijk erkende titel EngD (Engineering Doctorate, voorheen PDEng).

Waarom deze opleiding?
Technologie heeft steeds meer impact op de zorg. In de zorg moet men kunnen vertrouwen op kwalitatieve, doelmatige en veilige inzet van technologie. Het gaat daarbij niet alleen om apparatuur, maar ook om installaties, software en procedures om nieuwe technologieën voor de klinische praktijk (verder) te ontwikkelen, testen en implementeren. De QME-opleiding is ontworpen om hierbij de juiste ondersteuning te kunnen bieden, zowel aan zorginstellingen als aan bedrijven die medische technologie ontwikkelen.

Hoe is de opleiding vormgegeven?
Onze visie is dat de opleiding zoveel mogelijk moet plaatsvinden ín-en-mét de praktijk. Daarom is deze opleiding zo opgezet dat trainees, naast het volgen van cursussen, hoofdzakelijk in het bedrijf en de zorginstelling(en) zelf aan de slag gaan met probleemstellingen. Het bedrijf en de universiteit leveren begeleiders.Q

Wat houdt het ontwerpproject in?
Tijdens de opleiding voert de trainee een groot ontwerpproject uit, naast mogelijk kleinere projecten. Het project dient een duidelijke link te hebben met de klinische praktijk. De trainee hanteert hierbij een systematische en ontwerpgerichte aanpak en levert concrete resultaten af (bijvoorbeeld een prototype of ‘proof of principal’ bij een pilot op één klinische afdeling van de zorginstelling).

Hoe wordt een trainee geselecteerd?
Een QME-trainee heeft een solide technische achtergond op academisch niveau (MSc / ingenieur of vergelijkbaar) en mogelijk al wat relevante werkervaring. Kenmerkend is dat hij/zij een passie heeft voor het zo effectief en veilig mogelijk toepassen van bestaande en nieuwe technologieën in de zorg. Kandidaten solliciteren naar een opleidingsplaats en worden in goed overleg met het bedrijf (en mogelijk een zorginstelling) geselecteerd. De eindbeslissing over het al dan niet aanbieden van een opleidingsplaats (incl. project) is aan uw bedrijf. Kandidaten kunnen ook reeds werkzaam zijn bij uw bedrijf.

Wat kan een trainee voor uw bedrijf betekenen?
Een QME-trainee biedt uw bedrijf de volgende voordelen:
•Praktische oplossingen voor complexe praktijkvragen uit de zorg.
•Een gemotiveerde trainee met een passende achtergrond en vernieuwende ideeën.
•Verbinding met de universiteit, zorginstellingen en andere bedrijven.

Waarom is deze opleiding mogelijk ook interessant voor uw eigen medewerker(s)?
•Opdoen van verdere kennis, vaardigheden én klinische praktijkervaring.
•Een professioneel netwerk in de zorg om ervaringen, kennis en vaardigheden mee te delen.
•De mogelijkheid om een flinke stap in de eigen ontwikkeling te maken.

Wat zijn de overige voordelen?
De wisselwerking tussen de QME-trainees onderling – en hierdoor ook tussen de zorginstellingen en bedrijven – zorgt voor een inspirerend opleidingsklimaat en verrassende nieuwe inzichten. De opleiding werkt met vele gastdocenten uit het brede werkveld van de zorg (zoals medisch specialisten, klinisch fysici, managers, e.d.). Daarnaast zijn er contacten met – en activiteiten vanuit – Beroepsverenigingen zoals NVKF, KIVI, BMTZ, e.d.

Bij wie is de trainee in dienst en wie betaalt de opleiding?
•Gedurende de tweejarige opleiding is de trainee in dienst van uw bedrijf.
•De universiteit draagt de kosten van de opleiding.

Is uw bedrijf geïnteresseerd?
Dan bespreken wij graag met u de unieke vraagstelling van uw bedrijf. Neem hiervoor contact met ons op!
Opleidingsmanager: Ivonne Lammerts
QME-office: smpee.qme@tue.nl
Directeur: Ward Cottaar
Wetenschappelijk directeur: Frans van de Vosse
Overige opleiders: Alina van der Giessen, Beatrijs van der Hout, Michaël Lansbergen, Teun Minkels