Opleiding tot Qualified Medical Engineer

KADER
Gedurende de ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer is aandacht voor de volgende drie hoofdblokken:

  • Ontwerpvaardigheden: van een klantwens, via specificatie, het afwegen van alternatieven komen tot een ontwerp van een (technologische) oplossing die aan de oorspronkelijke klantwensen voldoet.
  • Professionele vorming: leren werken in de (complexe) klinische omgeving.
  • Kennis: het opdoen van relevante kennis voor het domein van de Qualified Medical Engineer.  

Het profiel is hier verder uitgewerkt. 

LOCATIE
Vanaf het begin van de opleiding werken de Qualified Medical Engineers i.o. in (een) zorginstelling(en), soms vanuit een bedrijf. Dit is essentieel omdat ze intensief moeten samenwerken met veel zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Het onderwijsdeel wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering in Eindhoven (SMPE/e). Er wordt daarbij veel gewerkt aan de hand van opdrachten en casussen. Door het samen werken en door het bespreken van elkaars projecten, leren de trainees ook veel van elkaar.  

HET CURSORISCHE DEEL VAN DE OPLEIDING
Het cursorisch onderwijs omvat zo'n 800 uur studielast. Docenten komen van de TU Eindhoven en uit het veld. Veel onderdelen van het curriculum worden afgerond middels opdrachten in de praktijk, waarbij de resultaten van deze opdrachten ook toegevoegde waarde voor de zorginstellingen (en bedrijven) hebben.

PROJECTEN

Het ontwerpproject is een relevant onderdeel van deze opleiding. De belangrijkste eigenschappen van dit ontwerpproject zijn:

  • duidelijke klantvraag (deze is opgesteld door de klant/opdrachtgever en wordt verder uitgewerkt door de trainee);
  • heldere specificatie (deze wordt opgesteld door de trainee in samenspraak met de klant/opdrachtgever);
  • goede afweging van alternatieven (hier wordt een goed onderbouwde keuze in gemaakt);
  • uitgewerkt ontwerp (waar de klant/opdrachtgever iets aan heeft), inclusief implementatie(plan).

Het ontwerpproject heeft een effectieve omvang van ongeveer één jaar werk (verspreid over langere tijd).

MINI-PROJECTEN
Om het veld van de Qualified Medical Engineer goed te leren kennen en zich "ziekenhuisbreed" te bekwamen, kunnen de trainees naast (of vóórafgaande aan) het ontwerpproject eventueel wat kleinere projecten (zgn. mini-projecten) doen, bijvoorbeeld op verschillende klinische afdelingen.  Alles in goed overleg met de opleiding en de eigen zorginstelling/bedrijf.

EXTERN PROJECT
Een ander onderdeel van de opleiding is een project van ongeveer drie maanden buiten de eigen organisatie, welke meestal aan het einde van de opleiding wordt uitgevoerd. Tijdens deze periode werkt de trainee in een andere omgeving aan een nieuw (compact) project. De trainee kan daarbij alle kennis en vaardigheden die hij/zij heeft opgedaan tijdens de opleiding, gebruiken om een opdracht in een nieuwe omgeving en binnen een beperkte tijd tot een goed einde te brengen. De trainee krijgt daarbij een goed idee van “waar hij/zij staat”. Dit project kan plaats vinden in een andere zorginstelling of bijvoorbeeld in de medische industrie.