Over SBC

Het SBC programma focust op de volgende thema’s (gebaseerd op de onderzoeksgebieden van het TU/e Smart Cities programma:

  • Een klimaatneutrale stad – ontwerpen van slimme en energiezuinige bouwelementen en concepten; duurzame energie, energieopwekking en energieopslag in de gebouwde omgeving, slimme netwerken die vraag en aanbod doeltreffend op elkaar laten aansluiten
     
  • Een klimaatbestendige, gezonde en circulaire stad – ontwerpen van gebouwen en steden die de effecten van klimaatverandering beperken; gebaseerd op de principes van een circulaire economie, die gezond leven stimuleert en die de kwaliteit van leven in de gebouwde omgeving verbetert.

Het doel van het SBC programma is om technologische ontwerpers te leveren aan het bedrijfsleven. Deze SBC ontwerpers hebben een breed begrip hebben van de disciplines binnen de gebouwde omgeving (architectuur, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwfysica en installatietechniek en ICT); zij blinken uit in hun eigen discipline; en zij zijn in staat om te werken in multidisciplinaire ontwerpteams, bij te dragen aan ontwerpvraagstukken buiten hun eigen discipline, verschillende technologieën te integreren in nieuwe producten of concepten en om de commerciële kanten te begrijpen van die nieuwe innovatieve producten en concepten. 

Interesting links