Studieopbouw

Programma

Na het toekennen van je specialisatie stel je, samen met je mentor, je eigen programma samen. In het eerste jaar volg je kern-, specialisatie- en keuzevakken. In het tweede jaar loop je stage en werk je aan je afstudeerproject. Ook hier kies je je eigen pad. De mentor geeft je programma-gerelateerde begeleiding bij, bijvoorbeeld, het kiezen van je vakken, het vinden van een stageplaats en je oriëntatie op een mogelijk afstudeeronderwerp.

Jaar 1 Kernprogramma 30 ECTS
  Specialisatievakken 15 ECTS
  Keuzevakken/Homologatievakken 15 ECTS
Jaar 2 Stage 15 ECTS
  Afstudeerproject 45 ECTS

Kernprogramma

Het kernprogramma van 30 EC is verplicht voor alle Automotive Technology studenten. De verplichte vakken zijn:

  1. Vehicle Dynamics: dit vak gaat over de longitudinale, laterale en verticale dynamica van wegvoertuigen, in het bijzonder de personenauto op vier wielen. Rijcomfort, remmen/rijden, dynamica van bochten, weggedrag en de interactie tussen deze factoren worden besproken. Daarnaast is er aandacht voor de banden en het veersysteem.
  2. Powertrains: dit vak bestaat uit twee delen, namelijk Internal Combustion Engine (ICE) en Electric Drives (ED). In ICE worden de factoren die het rendement van de motor bepalen bestudeerd en geïmplementeerd in een systematisch model (Matlab). Ook behandelen we de belangrijkste constructie-elementen van moderne motoren. ED richt zich op elektrische en geëlektrificeerde aandrijflijnen en topologie.
  3. Realtime Software Systems Engineering: dit vak gaat over het ontwerp, de implementatie en de analyse van realtime-besturingssystemen. De behandelde onderwerpen zijn onder meer requirements engineering, conceptuele modellering, software-evolutie, software-architectuur en realtime-synchronisatie. De theorie is nauw verbonden aan praktische opdrachten waarin je zowel het modelgestuurd ontwerpen, als het programmeren op laag niveau oefent. Hoogtepunt is de implementatie van een eenvoudige controller die vervolgens wordt getest op een echte auto.
  4. Automotive Human Factors: dit vak behandelt de relatie tussen een voertuig (een auto of een vrachtwagen), de menselijke bestuurder en de dynamische omgeving. Het gaat hierbij om vier doelstellingen: productiviteit (van A naar B komen binnen een redelijke tijd), veiligheid en ongevallenpreventie, bestuurderscomfort en bestuurderservaring.
  5. Het Automotive Systems Engineering project: dit project sluit het kernprogramma af. Je werkt samen met andere studenten in groepen en past de kennis toe die je in bovenstaande vakken hebt opgedaan. Dit project biedt een inleiding tot het integratief en systemisch ontwerpen en het onderzoeken van voertuigsystemen, aan de hand van geselecteerde casestudies. We presenteren een nieuwe probleemoplossende benadering op basis van denkalgoritmen, creativiteitsmethoden en probleemoplossende heuristieken.

Specialisatievakken

Voor jouw specialisatievakken kies je uit een uitgebreide lijst met vakken van verschillende faculteiten. Welke specialisatievakken voor jou geschikt zijn hangt af van de onderzoeksgroep waar je je specialiseert. Bezoek de studiegids* om deze lijst te bekijken.

Keuzevakken

Net als bij de specialisatievakken kies je binnen de vrije keuzeruimte zelf je vakken. Je hebt keuze uit een ruim aanbod. Zo zijn er aanvullende vakken om te volgen en kun je deelnemen aan een intern onderzoeksproject. Maar je mag ook je stage verlengen. Je hoeft je niet te beperken tot enkel automotive onderwerpen. De vrije keuzeruimte is er bijvoorbeeld ook voor het studeren van niet-technische onderwerpen, zoals filosofie of bedrijfskundige vakken. Op deze manier krijg je een heel ander perspectief op jouw vakgebied. Onder de keuzevakken vallen ook homologatievakken. Dat zijn vakken die bedoeld zijn om een achterstand in bepaalde kennis weg te werken.

Stage

Een (onderzoeks)stage heeft een waarde van 15 EC. Dit komt overeen met een fulltimebaan van ongeveer drie maanden. Het belangrijkste doel tijdens de stage is om je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, terwijl je de gelegenheid krijgt om theorie te koppelen aan de dagelijkse professionele praktijk. Je onderwerp en stageplaats kies je in nauwe samenwerking met jouw mentor, zodat de stage goed aansluit bij je specialisatie.

Een stage vindt plaats binnen de TU/e, bij een bedrijf, een onderzoeksinstelling of een andere universiteit in Nederland of in het buitenland. Nederlandse studenten adviseren wij om hun stage in het buitenland te doen, omdat internationale werkervaring zeer waardevol is. Je kunt ook je stage uitbreiden met vijf studiepunten uit de individuele keuzeruimte.

Afstudeerproject

Je start je afstudeerproject als je klaar bent met je vakken en je stage. In het afstudeerproject komt een groot deel van de kennis die je tijdens je studie verzamelde samen en dagen we je uit om zelf een stukje onderzoek te doen. Met dat onderzoek draag je bij aan de ontwikkeling van slimmere en duurzamere voertuigen.
Het afstudeerproject vindt plaats binnen een universiteit, een onderzoeksinstelling of het bedrijfsleven, onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar. Na een voorbereidingsfase van twee tot zes weken, waarin je een projectplan schrijft, duurt het afstudeerproject minimaal zes maanden. Aan het einde daarvan lever je een verslag in en houd je een presentatie waarbij je je werk verdedigt. Daarnaast word je beoordeeld op de uitvoering van je project, je zelfstandigheid, je analytisch vermogen en vindingrijkheid.

Curriculum

Bij Studieopbouw vind je gedetailleerde informatie over de studieopbouw.

*Let op: De studiegids wordt als informatiebron gebruikt door zittende studenten. Er staat gedetailleerde, praktische informatie in die van belang is gedurende de opleiding. Aankomende studenten kunnen het raadplegen voor extra informatie.

 

Research groups Automotive Technology

Department of Mechanical Engineering

Control Systems Technology

The mission of the CST group is to develop new methods and tools in the area of Systems Theory, Control Engineering and Mechatronics. The...

Department of Mechanical Engineering

Dynamics and Control

Our mission is to perform top-level research and train next-generation students on the topic of understanding and predicting the dynamics of...

Model Driven Software Engineering

Faculteit Electrical Engineering

Signal Processing Systems

Enabling the digital revolution through theories, algorithms, architectures and solutions for analyzing and interpreting signals, images,...

Mathematics and Computer Science

Interconnected Resource-aware Intelligent Systems

We at the Interconnected Resource-aware Intelligent Systems cluster address (distributed embedded) systems performance challenges in terms...

Faculteit Electrical Engineering

Electronic Systems

Our goal is to create constructive design trajectories for electronic systems that lead to high-quality, cost-effective systems with...

Future Everyday

Future Everyday aims at bridging the gap between emerging technologies and people’s everyday life: how to deal with uncertainties that come...

Human Technology Interaction

The Human-Technology Interaction (HTI) group analyzes people’s interaction with technology with the aim to better understand and improve the...

Department of Mechanical Engineering

Power & Flow

Power & Flow focuses on clean and efficient combustion and process technology, to cater for fast-growing energy demands.

Faculteit Electrical Engineering

Control Systems

The research field of CS is the area of dynamic modelling and model-based control of complex dynamic systems.

Faculteit Electrical Engineering

Electromechanics and Power Electronics

We carry out fundamental research on the energy conversion theory, methods, and systems, that serve as enabling technologies for future...