ECTS punten
120 ECTS
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
2 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science

Biomedische technologie is een vakgebied dat sterk in opkomst is. In de huidige geneeskunde en zorg is moderne technologie niet meer weg te denken. Zowel in de industrie als in de zorg is er een toenemende behoefte aan mensen die om kunnen gaan met de biomedische problemen die steeds complexer worden.

Profiel van de biomedisch ingenieur

De biomedisch ingenieur is gespecialiseerd in het oplossen van technologische problemen waarbij inzicht nodig is in het functioneren van het menselijk lichaam. Deze ingenieurs combineren kennis over analyse- en synthesemethoden uit de natuur- en scheikunde, rekenmethodes uit de wiskunde en meet- en regelsystemen uit de elektrotechniek met gedegen medische en biologische basiskennis.

Gerelateerde mastertracks en -opleidingen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Bezoek ons

Wil je op de hoogte gehouden worden over studeren aan de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak een MyStart@TU/e account!

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.