ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
Twee jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science (MSc)

Gaat jouw hart sneller kloppen van de maatschappelijke en technische uitdagingen bij de ontwikkeling van duurzamere gebouwen en steden? Wil je graag alles te weten komen over innovatief projectmanagement en over technieken op het gebied van digital twinning? Dan is de masteropleiding Construction Management and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) misschien precies wat jij zoekt.

Nieuwe EU-voorschriften, die een reactie zijn op de hoge dichtheid van de gebouwde omgeving, maken bouwprojecten nog complexer. De huidige maatschappij vraagt niet alleen om meer transparantie, kwaliteitsborging, klantgerichtheid en radicale innovatie, maar ook om een verschuiving naar nog duurzamere oplossingen. Mondiaal bereikt de wereldbevolking een nieuw evenwicht. In 2010 leefde meer dan de helft van de wereld in stedelijke gebieden en tegen 2050 zal dat aandeel naar verwachting oplopen tot bijna 70%. Dit leidt ertoe dat de Verenigde Naties vragen om een verandering in de manier waarop we denken over de bouw en wederopbouw van onze steden en gebouwen.

Wat houdt CME in vanuit een maatschappelijk perspectief? 
Onze masteropleiding Construction Management and Engineering (CME) is een tweejarige voltijdopleiding die in het Engels wordt aangeboden. In het programma komt de transitie van de bouw- en constructiesector aan bod door een brug te slaan tussen Engineering en Scientific management. Het richt zich op het ontwikkelen en managen van informatieprocessen voor slimme steden en slimme gebouwen. Het CME-programma is gebaseerd op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie en digital twinning. De twee hoofdthema’s binnen het programma zijn:

 1. City Information Management (CIM), het opkomende vakgebied van stedelijke informatica (inclusief geodata, sensordata en 3D-stadsmodellen). De focus ligt op het gebruik van stedelijke gegevens voor de ontwikkeling van modellen die fenomenen in het echte stedelijke domein kunnen weergeven en simuleren. CIM kan worden gebruikt door verschillende stakeholders en helpt hen beslissingen te nemen over slimme steden met behulp van urban analytics. Stakeholders zijn onder meer burgers, architecten, stedenbouwkundigen, transportingenieurs en bouwbedrijven. 
 2. Building Information Management (BIM), het verwerken en beheren van gebouwinformatie gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. De focus ligt op het verbeteren van gegensverwerking tijdens het architectuur-, engineering-, constructie-, exploitatie- en sloopproces. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van zowel statische data (o.a. gebouwmodellen en puntenwolken) als dynamische data (o.a. sensordata en IoT). Deze aanpak maakt het mogelijk om digital twins van slimme gebouwen en hun bewoners te creëren, met behulp van AI-technologie.

Wat leer ik van deze masteropleiding en waarom is het belangrijk voor mij? 
CME is de masteropleiding aangeboden door de afdelingen Built Environment (BE) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS). De opleiding streeft een onderscheidende onderzoeksgestuurde en projectgerichte benadering van het onderwijs na en stimuleert challenge-based learning. Je gaat gebruik maken van een combinatie van urban/building sciences en management/ innovation sciences om oplossingen te ontwikkelen voor slimme steden en gebouwen.  

Om je te helpen bij het samenstellen van een gepersonaliseerde opleiding, biedt het CME-programma:  

 • Een reeks cursussen en projecten met enorme flexibiliteit en multidisciplinaire mogelijkheden   
 • De mogelijkheid om internationale ervaring en beroepservaring op te doen 
 • Onderwijs in soft skills zoals creativiteit en communicatie, presenteren en schrijfvaardigheid 

Waarom zou dit programma goed bij mij passen? Welke vaardigheden heb ik nodig? 
Het programma heet iedere technische student welkom, ongeacht achtergrond of ervaring. Als je een bachelor Bouwkunde, Civiele Techniek, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica, Management, Urban Planning en/of Milieukunde, hebt, voel je je hier als een vis in het water. Aanvullende disciplines zijn welkom, mits studenten enige kennis van de gebouwde omgeving hebben. 

Waarom zou ik deze studie aan de TU/e volgen en niet ergens anders? 
Als je ervoor kiest om de masteropleiding CME aan de TU/e ​​te volgen, kies je voor een interdisciplinaire opleiding op het gebied van gebouw- en stadsbeheer met een wetenschappelijke en technische focus. De vakken en projecten worden door twee samenwerkende faculteiten verzorgd - BE en IE&IS - elk met hun eigen competentieprofielen, tradities en netwerken. Hierdoor ben je niet alleen verzekerd van een kwaliteitsprogramma, maar ook van een boeiende en stimulerende inhoud. De vakken worden gegeven door docenten met een sterke academische en/of professionele reputatie. Afstudeerprojecten zijn individuele projecten, vaak in samenwerking met een partner uit het bedrijfsleven. Partners uit het bedrijfsleven verlenen graag hun medewerking en veel van hen zijn te vinden in de regio Eindhoven, ook wel Brainport genoemd. Al met al betekent dit dat afgestudeerden van de CME-masteropleiding verzekerd zijn van een hooggewaardeerd diploma zoals in de praktijk is bevestigd. 

Premaster
Je kunt de CME-masteropleiding aan de TU/e volgen als je een bachelordiploma hebt van de TU/e, de Technische Universiteit Delft (TU Delft) of de Universiteit Twente (UT). Als je jouw bachelor aan een andere Nederlandse universiteit hebt behaald, wordt individueel beoordeeld of je kunt worden toegelaten tot de CME-masteropleiding van de TU/e. In beide gevallen dien je na te gaan of je direct kunt starten of dat je nog vakken uit het bachelorprogramma moet volgen; bekijk hiervoor de ‘Doorstroommatrix’.

Als je in het bezit bent van een hbo-diploma van een hogeschool, moet je eerst een premaster volgen. De CME-premaster is beschikbaar voor studenten die niet rechtstreeks tot de CME-masteropleiding worden toegelaten: 

 • Afgestudeerde bachelors van de TU/e (en andere Nederlandse universiteiten) van bijvoorbeeld de opleiding Industrial Engineering
 • Afgestudeerde hbo-bachelors van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Als je je wilt aanmelden voor de CME-premaster, moet je ook voldoen aan de Engelse taalvaardigheidseisen. 
De CME-premaster duurt doorgaans één semester (twee kwartalen) en is 30 EC waard, waaronder 4 vakken van elk 5 EC en een toelatingsproject van 10 EC. 

 • 2DL10 Pre-master Calculus en Probability 5  
 • 7U9X0 Onderzoek en statistiek 5 
 • 7W7X0 Urban Planning 5  
 • 7U7X0 Urban Projects and Finance 5 
 • 7CM10 Instapproject CME 

Bekijk de ‘Doorstroommatrix om te zien voor welke masteropleidingen jij je kunt inschrijven als je de premaster hebt afgerond.

Speel video
Astrid van Dun

Ask a student

Heb je een vraag over de studie of het studentleven? Vraag het onze studenten.

Voor vragen over toelating kun je naar toelating en inschrijving

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Deze opleiding is NVAO gekeurd. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. Zie hier.