Studieopbouw

De masteropleiding Electrical Engineering duurt twee jaar, met elk jaar 60 ECTS-credits. Tijdens deze twee jaar volg je hoofdvakken en keuzevakken, werk je aan professionele vaardigheden, loop je stage en voer je een afstudeeronderzoek uit. Het programma wordt in het Engels gegeven.

Basis- en specialisatie vakken

Basisvakken zijn bedoeld om een bepaald niveau van abstract en modeldenken te verwerven. Ze omvatten cursussen in wiskunde, natuurkunde en elektrotechniek. Specialisatievakken zijn vakken van een specifieke onderzoeksgroep die je voorbereiden op een specifiek gebied in Electrical Engineering.

Keuzevakken

We bieden een scala aan keuzevakken met state-of-the-art, specialistische kennis over onderwerpen die momenteel worden onderzocht door onderzoeksgroepen van de faculteit.  Deze keuzevakken zijn ontworpen om je voor te bereiden op je stage of afstudeeronderzoek.

Maar je bent niet beperkt tot elektrotechnische onderwerpen. Je kunt je keuzemogelijkheden gebruiken om technische of niet-technische onderwerpen te studeren en zo je perspectief te verbreden.

Naast keuzevakken van Elektrotechniek kun je ook kiezen voor vakken van andere faculteiten van de TU/e, van andere universiteiten en zelfs van universiteiten in het buitenland. Hiervoor is een goedkeuring van onze examencommissie nodig.

Professionele vaardigheden

Je krijgt training en mogelijkheden om je algemene professionele vaardigheden te ontwikkelen gedurende je masteropleiding. In het eerste jaar leer je bijvoorbeeld hoe je een businessplan schrijft en zul je ook een groep eerstejaarsstudenten in een project moeten begeleiden. Het tweede jaar omvat een cursus over de impact van technologie op onze samenleving.

Stage

Ons programma omvat een stage van drie maanden om je kennis te laten maken met het brede vakgebied van de elektrotechniek. Je kunt de stage doen binnen een van onze negen onderzoeksgroepen, maar ook binnen een bedrijf of in het buitenland. De stage bereidt je voor op het grotere afstudeerproject. De TU/e stimuleert masterstudenten om naar het buitenland te gaan om culturele verschillen te ervaren en in internationale teams te werken

Deze stage is een unieke kans op professioneel, technologisch en sociaal niveau. Onze stagiairs reizen naar Australië, Japan, Singapore, Argentinië en de VS, maar ook naar bestemmingen dichter bij huis, zoals München of Leuven. Je kunt ervoor kiezen om stage te lopen bij een universiteit zoals de Universiteit van Rio de Janeiro, of bedrijven zoals Siemens in Duitsland. Meer lokaal zijn multinationals zoals ASML, Océ en Philips populaire bestemmingen, maar er zijn ook kansen bij tal van kleinere bedrijven zoals Prodrive. Ten slotte bieden organisaties op de campus zoals TNO en veel start-ups ook regelmatig stageprojecten voor onze studenten.

Afstudeerproject

Het programma wordt afgesloten met een onderzoeksproject van acht maanden waarin je jezelf als een elektrotechnisch ingenieur bewijst. Tijdens het afstudeerproject ga je over ongebaande paden, waarbij je toepast wat je hebt geleerd en de vaardigheden inzet die je hebt ontwikkeld, om nieuwe kennis en ontwerpen te creëren. Het resultaat van het project is meestal een nieuw product, een hulpmiddel, een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, een presentatie op een internationale conferentie of een octrooi.

Onze studenten hebben een breed scala aan projecten uitgevoerd. Sommige zijn erg theoretisch, zoals het vereenvoudigen van algemene niet-lineaire systemen. De meeste zijn praktischer, inclusief de detectie van epileptische aanvallen en prostaatkanker, of het converteren van 60 Hz-video naar 50 Hz. Bovendien kan elk onderwerp dat baat kan hebben bij de toepassing van elektrotechnisch inzicht, leiden tot een project - glasovens, hersenen, printplaten, trillingen, robots, audio, elektromagnetische lenzen, mobiele netwerken of verkeerscontrole om enkele eerdere voorbeelden te noemen. 

 

First year 

Second year 

Basisvakken

25% 

 

Specializatievakken

16,67%

 

Keuzevakken  

50% 

 

Professionele vaardigheden

8,33% 

15% 


Stage
 

25% 

Afstudeerproject   75%