ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
Twee jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science (MSc)

Technologische ontwikkelingen kunnen het dagelijks leven van mensen niet alleen gezonder en veiliger maken, maar ook begrijpelijker, onafhankelijker, leuker en comfortabeler. Nieuwe technologieën bieden ons nieuwe manieren van communiceren en vermaak en mogelijkheden om het leven duurzamer te maken en zo de planeet te beschermen voor toekomstige generaties. Maar om deze technologieën echt succesvol te laten zijn, moeten mensen deze niet alleen op de juiste manier gebruiken en toepassen, maar ook vertrouwen hebben in de technologie en deze accepteren en aanvaarden.

Kennis van sociale wetenschappen toepassen op technologie

Human-Technology Interaction engineering heeft als doel dat vertrouwen en begrip op te bouwen door naar technologie te kijken vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit vraagt om diepgaand begrip van zowel menselijke als technologische aspecten. Denk aan: gebruiksvriendelijkheid, ergonomie, beleving, waarneming, besluitvorming, sociale psychologie, consumentengedrag en omgevingspsychologie. 

Master Human-Technology Interaction

In het multidisciplinaire masterprogramma Human-Technology Interaction, krijg je fundamentele kennis van de psycho- sociale wetenschappen over basisthema's zoals perceptie, cognitie, communicatie, motivatie en attitudes. Deze kennis pas je vervolgens toe in een technologisch domein van je keuze. Bijvoorbeeld informatie- en communicatietechnologie (ICT), duurzame energie of de gebouwde omgeving.

Het programma richt zich op de nieuwe kansen en problemen die voortvloeien uit deze snel veranderende technologische domeinen. Je hebt hiervoor een grondige kennis van de technologie nodig. Daarom bestaat een substantieel deel van het programma uit technische vakken op het gebied van jouw keuze en interesse.

Na het afronden van de opleiding, ben je in staat de haalbaarheid van nieuwe technologische ontwikkelingen te beoordelen - in relatie tot menselijke beperkingen en mogelijkheden. Met deze kennis kun je een belangrijke rol spelen in het ontwerp van nieuwe technologieën, door de gebruiker centraal te stellen.

Emese Corbet

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Bezoek ons

Wil je op de hoogte gehouden worden over studeren aan de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak een MyStart@TU/e account!

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.