Master Human-Technology Interaction

Studieopbouw

Human-Technology Interaction is een tweejarige masteropleiding.

In het eerste jaar volg je verdiepende vakken met betrekking tot menselijk gedrag en specialiseer je je in een van de drie technische vakgebieden:

  • bouwkunde;
  • duurzame energie; 
  • ICT. 

Je kunt ook vakken uit verschillende technologische velden combineren.Je leert dan hoe je deze kennis kunt integreren en toepassen in korte projecten.
In het tweede jaar ga je in het buitenland op stage. Na je stage werk je aan een groepsonderzoek en je afstudeeronderzoek. 

 

Internationale stagemogelijkheden

Een stage bij een universiteit buiten Nederland is een belangrijk onderdeel van je tweede jaar. Deze helpt je je kennis te vergroten en je perspectief op de wisselwerking tussen mens en technologie te verbreden. Tijdens deze stage woon je colleges bij of werk je mee aan een onderzoeksproject dat aansluit op je studie bij de TU/e. Het HTI-programma heeft sterke banden met vooraanstaande universiteiten in het buitenland. 

Project opties

Na je internationale studiestage ga je de rest van het tweede jaar aan de slag met de overige vakken en je afstudeeronderzoek. Het afstudeerondezoek duurt een half jaar. Je voert je onderzoek individueel uit en wordt begeleid door een onderzoeker van de HTI-groep. Je kunt je onderzoek aan de universiteit doen, maar ook bij een bedrijf of openbare instelling. Je bedenkt een nieuwe onderzoeksvraag omtrent de wisselwerking tussen mens en technologie. 

Meer informatie over het curriculum?

Research Industrial Engineering and Innovation Sciences

Contact