Master Human-Technology Interaction

Studieopbouw

Human-Technology Interaction is een tweejarige fulltime masteropleiding.

In het eerste jaar volg je verdiepende vakken met betrekking tot menselijk gedrag en specialiseer je je in een van de technische vakgebieden:

Je kunt ook vakken uit verschillende technologische velden combineren. Je leert dan hoe je deze kennis kunt integreren en toepassen in korte projecten.
In het tweede jaar ga je naar het buitenland, of je kiest voor een stage en wat extra keuzevakken. Daarna werk je aan je afstudeeronderzoek. 

 

Internationale stagemogelijkheden

Een periode bij een universiteit buiten Nederland is een mogelijk onderdeel van je tweede jaar. Deze helpt je je kennis te vergroten en je perspectief op de wisselwerking tussen mens en technologie te verbreden. Tijdens deze periode woon je colleges bij of werk je mee aan een onderzoeksproject dat aansluit op je studie bij de TU/e. Het HTI-programma heeft sterke banden met vooraanstaande universiteiten in het buitenland. 

Project opties

Na je internationale studiestage ga je de rest van het tweede jaar aan de slag met de overige vakken en je afstudeeronderzoek. Het afstudeerondezoek duurt een half jaar. Je voert je onderzoek individueel uit en wordt begeleid door een onderzoeker van de HTI-groep. Je kunt je onderzoek aan de universiteit doen, maar ook bij een bedrijf of openbare instelling. Je project richt zich op een nieuwe onderzoeksvraag omtrent de wisselwerking tussen mens en technologie. 

Meer informatie over het curriculum?

User experience design

Bij User Experience (UX) Design draait het om het begrijpen van mensen zodat we interactieve systemen ontwikkelen die aansluiten bij hun behoeften, wensen, capaciteiten en gewoonten. Men gebruikt ook wel de term human-centered design om aan te geven dat technologie ontworpen moet worden op effectiviteit en bruikbaarheid, maar ook plezier of genot en menselijke waarden. Je leert nieuwe theorieën en technieken, maar gaat ook praktisch aan de slag met het evalueren en ontwerpen van nieuwe technologie die optimaal is afgestemd op de gebruiker.

Advanced Data Analysis

Je leert hier niet alleen meer geavanceerde statistische technieken (pad modellen, contrast analyses), maar verstevigt ook je inzicht in de statistiek die je in de bachelorfase al leerde. Je ontwikkelt een meer kritische houding ten op zichte van data analyse en doet ervaring op met het werken aan de analyse van vraagstukken die relevant zijn in het HTI domein. 

Meta-science

Hoe kunnen we de manier waarop we onderzoek doen verbeteren, zodat we efficiënter betrouwbare kennis genereren? Waar kunnen technische oplossingen het onderzoeksproces ondersteunen en transparanter maken? Op welke manier kunnen psychologische processen zoals confirmatiebias onderzoeksresultaten vertekenen, en hoe kunnen we dit voorkomen? In dit vak leer je over onderzoek naar onderzoek: Hoe werkt de wetenschap, en hoe zou de wetenschap kunnen werken?

Literature Study of Real-world Case

In het bedrijfsleven werk je vaak aan specifieke problemen waar het belangrijk is om snel een goed overzicht van de bestaande kennis op dat gebied te hebben. Om jullie voor te bereiden op deze ervaring, is het goed op in je opleiding ook al te leren hoe je wetenschappelijke kennis gebruikt in je communicatie naar mensen binnen het bedrijfsleven. In dit vak gaan jullie in groepen een stuk wetenschappelijke kennis op een bepaald onderwerp vertalen naar een case uit het bedrijfsleven, en leveren jullie iets af waar de opdrachtgever mee verder kan.

CBL per track

Na je opleiding ga je als student in bijna alle gevallen in het bedrijfsleven werken aan projecten die meer maatschappelijk van aard zijn dan je op de TU/e gewend was. In dit project werk je in een groep aan een open uitdaging die aansluit bij jouw eigen track, aan een case die voortkomt uit of gerelateerd is aan een maatschappelijk probleem, en waar meerdere richtingen in mogelijk zijn. Het is aan jou en je groep om die richting te vinden, en onder begeleiding van een coach iets neer te zetten dat maatschappelijke impact kan hebben.

Daarnaast horen bij alle tracks een aantal van onderstaande kernkeuze vakken, soms in combinatie met technische vakken – extra vakken kun je ook in je keuzeruimte opnemen.

Advanced Cognition                                         (Track Human-Centered AI)
Advanced Cognitive Engineering                 (Track Behavioral & Social Computing)    
Advanced Perception                                      (Track Environmental Psychology)
Advanced Social Psychology                         (Track Robots for Humans)
Environmental Psychology                            (Track Environmental Psychology)             
Human-AI Interaction                                     (Track Human-Centered AI & Robots for Humans)
Human Robot Interaction                              (Track Robots for Humans)
Network Society                                                (Track Behavioral & Social Computing)
Social Media & Life Online                             (Track Behavioral & Social Computing)    
Super Crunchers                                               (Track Behavioral & Social Computing)
Psychology of Light and Time                       (Track Environmental Psychology)
Quantified Self in Health                (Track Environmental Psychology)
 

Research Industrial Engineering and Innovation Sciences

Contact