Studieopbouw

Doorstromers van het bachelor programma Mechanical Engineering kunnen iedere maand starten met de master. Andere studenten kunnen zich alleen in september inschrijven.

Binnen de master Mechanical Engineering zijn er 7 verschillende specialisatiegebieden, ook wel onderzoeksgroepen, die hieronder in de slider staan weergegeven. Voor het begin van dit tweejarige programma word je toegewezen aan één van deze onderzoeksgroepen door het schrijven van een motivatiebrief. Dit noemt men de Master Allocation Procedure (MAP). Meer informatie over de MAP is te vinden in de studiegids*.

Programma

Het masterprogramma Mechanical Engineering duurt twee jaar. Na het toekennen van de specialisatie stel je, in samenspraak met de afstudeerhoogleraar, je eigen programma samen. De meeste studenten volgen in het eerste jaar alle vakken, om daarna in het tweede jaar stage te lopen en aan hun afstudeerproject te werken. Maar ook hierin heb je de mogelijkheid om je eigen pad te kiezen.

Jaar 1 Kernprogramma 20 EC
  Specialisatievakken 20 EC
  Professionele vaardigheden 5 EC
  Keuzevakken 15 EC
Jaar 2 Stage 15 EC
  Afstudeerproject 45 EC

Kernprogramma

Een kernprogramma van 20 EC is verplicht voor alle Mechanical Engineering studenten en is gedeeltelijk afhankelijk van de specialisatierichting. Er zijn een paar vakken in dit kernprogramma die voor alle specialisatierichtingen van belang zijn, bijvoorbeeld een vak over wiskunde, over experimentele technieken, over optimalisatie en over numerieke methoden voor problemen uit de werktuigbouwkunde. Andere vakken hangen samen met één of meer specialisatierichtingen.

Je kiest 4 vakken uit een lijst van 12 vakken. Ook hierbij heb je dus voldoende keuzevrijheid naargelang je interesse.

Meer informatie over het kernprogramma vind je in de studiegids*.

Specialisatievakken

Voor de specialisatievakken kies je 4 vakken uit een uitgebreide lijst met maar liefst 28 vakken van de verschillende specialisaties. Zo kan je bijvoorbeeld je meer specialiseren in robotica, moderne energiebronnen of nieuwe materialen. Welke specialisatievakken je precies kan kiezen is wel afhankelijk bij welke onderzoeksgroep je afstudeert. De lijst met specialisatievakken vind je in de studiegids*.

Professionele vaardigheden

Naast de technische vakken zijn er twee verplichte vakken over professionele vaardigheden, namelijk:

  1. Coaching & Tutoring
  2. Career Development

Deze vakken zijn speciaal ontworpen voor Mechanical Engineering studenten. Het vak Coaching & Tutoring is alleen bedoeld voor studenten met een bachelor werktuigbouwkunde uit Eindhoven. Andere studenten volgen in plaats daarvan Teamwork and Academic Writing.

Keuzevakken

Daarnaast zijn er ook nog keuzevakken, die je in beginsel vrij kunt kiezen. Zo kan je aanvullende vakken volgen, deelnemen aan een intern onderzoeksproject of je stage verlengen. Je bent niet beperkt tot werktuigbouwkundige onderwerpen. Je kunt deze keuzemogelijkheden bijvoorbeeld ook gebruiken om niet-technische onderwerpen te studeren, zoals filosofie of bedrijfskundige vakken. Dit stelt je in staat om een geheel ander perspectief te krijgen op jouw vakgebied, of om vakken van een andere technische faculteit te volgen.

Stage

Een stage, of onderzoeksstage heeft een waarde van 15 EC, wat overeenkomt met een fulltime baan van 3 maanden. Het belangrijkste doel tijdens deze stage is om je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, terwijl je de gelegenheid krijgt om theorie te koppelen aan de dagelijkse professionele praktijk. Zo kan je bijvoorbeeld bezig zijn met het optimaliseren van een proces binnen een bedrijf of ontwikkel je een nieuwe methode voor specifieke werktuigbouwkundige onderwerpen. Het onderwerp en de plaats zullen in nauwe samenwerking met een mentor gekozen worden om ervoor te zorgen dat de stage goed aansluit bij je specialisatie. Een stage vindt normaal buiten de universiteit plaats, bij een bedrijf, onderzoeksinstelling of universiteit in Nederland of het buitenland. Nederlandse studenten wordt geadviseerd hun stage in het buitenland te doen, omdat internationale werkervaring zeer waardevol is. Tevens is het mogelijk je stage uit te breiden met 5 studiepunten uit de individuele keuzeruimte.

Je start je afstudeerproject als je je vakken en je bedrijfsstage hebt voltooid. Tijdens je afstudeerproject, dat driekwart van het academische jaar duurt, zul je de expertise en vaardigheden die je tijdens het eerste jaar ontwikkelt verder ontwikkelen. Je zult laten zien dat je zelfstandig een onderzoeks- of ontwerpproject kunt uitvoeren. Het project kan worden uitgevoerd in een van de onderzoekslaboratoria van de faculteit of in het bedrijfsleven. Meer dan de helft van de afstudeerprojecten wordt uitgevoerd in of in samenwerking met de industrie en maakt vaak deel uit van een (langdurige) samenwerking tussen de faculteit en de betrokken bedrijfstak.

Benieuwd naar enkele voorbeelden van afstudeerprojecten? Deze zijn te vinden in de studiegids*.

Curriculum

Bekijk onze studiegids* voor gedetailleerde informatie over de studieopbouw.

*Let op: De studiegids wordt als informatiebron gebruikt door zittende studenten. Er staat gedetailleerde, praktische informatie in die van belang is gedurende de opleiding. Aankomende studenten kunnen het raadplegen voor extra informatie.

Research groups Mechanical Engineering