Na je Master

aan het werk… 
Na deze master mag je jezelf master in Science Education noemen. Je hebt goede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden op wetenschappelijk niveau. Daarnaast heb je inzicht in de onderwijskundige, psychologische en pedagogische aspecten van het leerproces van leerlingen. Jouw ontwikkeling in je leraarschap maakt je uniek: je weet wie jij bent als leraar en wat jouw sterke kanten zijn. Je ontwerpt lesmateriaal en je bent goed in samenwerken met collega’s.   

Met je opgedane kennis kun je na, of soms al tijdens, de studie aan de slag als leraar in het voortgezet of hoger onderwijs. Een leraar heeft een breed takenpakket; van lesgeven en het begeleiden van leerlingen, via het samen met anderen vorm geven aan de school tot het ontwikkelen van onderwijsmethoden.  

De master Science Education is ook een goede start voor wie er over denkt als (technisch) consultant, learning specialist of in interdisciplinaire teams te gaan werken. De didactische en communicatieve vaardigheden die je opdoet, maken je vaak tot een gewilde werknemer en kunnen je van pas komen in managementtaken: als je wilt heb je al snel een leidinggevende of coachende positie.  

…of verder studeren 
Na de master Science Education kun je bij ESoE of elders doorgaan als PhD in het onderwijsonderzoek. De onderzoeksvelden binnen de Eindhoven School of Education beslaan zowel het middelbaar als het hoger STEM-onderwijs. Kijk eens op de onderzoekspagina’s van ESoE om inspiratie op te doen.