Studieopbouw

Het programma start met een aantal kernvakken die een goede technische basis bieden, die je vervolgens kunt toepassen in de door jou gekozen specialisatiecursussen. Deze fundamentele kennis is een primaire vereiste voor de evaluatie van de verschillende technologieën en de beoordeling van hun haalbaarheid.

Studieopbouw

In het kernprogramma leer je de wetenschappelijke principes van energy technology – met respect voor hitte en elektriciteit – en je leert deze principes toe te passen in simulaties en ontwerpopdrachten. In teamopdrachten focus je op de technische-, economische- en maatschappelijk gerelateerde aspecten. Grotendeels focust het programma op jouw persoonlijke specialisatie in ‘energy’. Je kan focussen op elektrische powersystemen, bebouwde omgevingen, energie en maatschappij of bronnen, brandstoffen en opslag.

Samen met je supervisor kies je specialisatievakken, keuzevakken en homologievakken. Deze vakken bieden je meer gespecialiseerde kennis, die je ook nodig zal hebben voor je afstudeerproject en interne onderzoeksstage.

Jaar 1

Kernprogramma

30 EC

Specialisatievakken

15 EC

Keuzevakken/Homologatievakken

15 EC

Jaar 2

Stage

15 EC

Afstudeerproject

45 EC

Research groups Sustainable Energy Technology

Department of Mechanical Engineering

Energy Technology

The mission our group is to advance heat & flow technologies for energy and high-tech applications. This mission encompasses the scientific…

Department of Mechanical Engineering

Power & Flow

Power & Flow focuses on clean and efficient combustion and process technology, to cater for fast-growing energy demands.

Faculteit Scheikundige Technologie

Stimuli-responsive Functional Materials & Devices

We  develop polymers with new responsive functionalities and integrate them into devices, to meet industrial and societal challenges in the…

Faculteit Scheikundige Technologie

Sustainable Process Engineering

We develop new processes based on improved mass and heat transfer rates for a more efficient, environmentally friendly, circular, and…

Faculteit Scheikundige Technologie

Multi-scale Modelling of Multi-phase Flows

Over the years the research group Multi-scale Modeling of Multiphase Flows has made seminal contributions to the fundamentals of chemical…

Transport in Permeable Media

It is our goal to understand the physics of transport and phase changes in complex permeable media, so we can better engineer materials for…

Plasma & Materials Processing

Our scientific objective is to obtain atomic-level understanding of the interaction of plasmas and reactive gases with materials in the…

Faculteit Electrical Engineering

Electrical Energy Systems

Our research aims at transforming electricity grids towards a truly future-proof, sustainable energy supply. The group focusses on…

Faculteit Electrical Engineering

Electromechanics and Power Electronics

We carry out fundamental research on the energy conversion theory, methods, and systems, that serve as enabling technologies for future…

Faculteit Bouwkunde

Building Physics and Services

The BPS group conducts research that aims to lead to a sustainable, healthy, comfortable and productive in and outdoor environment.

Technology, Innovation & Society

We research innovation and socio-technical transitions towards a more sustainable society.