Architectenregister

Als je de MSc opleiding Architecture, Building and Planning hebt afgerond, ben je Bouwkundig Ingenieur (ir.). Als je de titel Architect of Stedenbouwkundige wilt voeren, moet je je inschrijven in het Architectenregister.

Beroepservaringsperiode (BEP)

Op grond van de Wet op de architectentitel (WAT) is de beroepservaringsperiode (BEP) verplicht gesteld voor iedereen die na 31 december 2014 afstudeert in een van de vakdisciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en zich wil inschrijven in het architectenregister. Dit betekent dat je na je studietijd eerst nog een beroepservaringsperiode moet volgen voordat je je in het architectenregister kunt registreren. Dit geldt dat dus voor alle studenten van de mastertracks Architecture en Urban Design and Planning.

Voor meer informatie kun je ook de studiegids , Professional Experience Program en BEP modules in Delft raadplegen.