Studieopbouw

Tijdens deze tweejarige mastertrack zijn er vier primaire elementen waarvoor je ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Systems) kunt halen:

 1. Kernvakken (30 ECTS);
 2. Keuzevakken binnen de specialisatie (30 ECTS);
 3. Vrije keuzevakken (15 ECTS);
 4. Afstudeerproject (45 ECTS).

De verplichte vakken, ook wel de kernvakken, die je een stevige basis geven, omvatten de zes hoofdonderwerpen van BPS:

 1. Building Acoustics;
 2. Building Lighting;
 3. Building Materials;
 4. Building Performance;
 5. Building Physics;
 6. Building Services.

Je hebt ook nog vrije keuzevakken binnen de specialisatie. Met deze vakken leer je meer over specialistische onderwerpen. De kennis die je daar opdoet, kun je praktisch toepassen in minstens één onderzoeks- of ontwerpproject met betrekking tot een van de zes kernvakken. Hiervoor krijg je 10 ECTS.  Je vindt alle BPS-groepen hier.

Voor de vrije keuzevakken sta jij centraal. Je keuzevakken spelen in op jouw specifieke interesses. Wil je een vak binnen BPS volgen of liever juist ergens anders? Spreekt een vakgebied binnen de master Architectuur je aan? Of voel jij je op je plek binnen een relevant vak van een van de andere TU/e-faculteiten? Je kunt ook eindelijk die wens om een semester aan een andere universiteit te studeren in vervulling laten gaan. Misschien wel in het buitenland! Als je wilt, kun je ook de theorie in de praktijk brengen tijdens een stage bij een van onze partnerbedrijven. Samen met je mentor stel jij je persoonlijke, flexibele studieplan samen.

In het tweede jaar richt je je vooral op je afstudeerproject. Binnen één van de BPS-onderzoeksgroepen ga je aan de slag met je eigen onderzoeks- of ontwerpproject. Je verrijkt je kennis van het vakgebied, past toe wat je weet en je houdt je bezig met nieuwe methodes binnen BPS.

Meer informatie over het BPS-mastertraject vind je hier.

De mastertrack BPS omvat een breed scala aan interdisciplinaire onderzoeksthema's zoals bouwfysica en installatietechniek. Je leert meer over onder andere de integratie en ontwikkeling van ontwerpmethodes waarmee je een duurzame, gezonde, comfortabele en productieve binnen- en buitenomgeving realiseert. De focus ligt met name op fysieke aspecten en processen, zoals warmte- en vochtoverdracht in bouwconstructies, binnenluchtkwaliteit, verlichting, akoestiek, verwarming en koeling, ventilatie, luchtstromen, de integratie van hernieuwbare energie, en materiaalkunde.  

Het vereiste pre-mastertraject

De pre-master Architecture Building and Planning (ABP) is bedoeld voor studenten die niet rechtstreeks zijn toegelaten tot de BPS-mastertrack. Dit zijn onder andere:

 • Studenten die een Bachelor hebben afgerond van de TU/e of een andere Nederlandse universiteit, maar die geen bachelorgraad in Architecture, Urbanism and Building Sciences of een vergelijkbare graad hebben (uit bijvoorbeeld het Industrial Design-programma);
 • Afgestudeerden van opleidingen aan Hogescholen (HBO), zoals Bouwkunde/Built Environment, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde.

Deze ABP-premaster duurt een semester en telt voor 30 ECTS. Met deze vooropleiding stroom je naadloos door naar de BPS-mastertrack. Je krijgt er onder andere les over bouwfysica en installatietechniek, wiskunde, een ontwerpproject en een inleiding op architectuur. Ga voor meer informatie naar de studiegids.

Afstudeerproject

BPS kent zes vakgebieden. De inhoud van afstudeerprojecten varieert dan ook. Je kiest het onderwerp van je afstudeerproject op basis van je specialisatie binnen een of twee van de zes vakgebieden. Je stelt samen met je mentor een afstudeerplan op. Dit plan bestaat uit onderzoeksvragen en een onderzoeksplan. De meeste projecten bestaan uit experimenten, enquêtes, data-analyse of simulaties. Je kunt ook afstuderen bij een bedrijf of overheidsinstelling. Hun begeleiding kan zeer waardevol voor je project zijn. Je sluit je afstudeerproject af met een scriptie en een presentatie met je belangrijkste bevindingen. Je wordt beoordeeld op je scriptie (wetenschappelijke onderzoekskwaliteit, relevantie tot de praktijk), de presentatie (mondeling en schriftelijk) en de gang van zaken tijdens het project (onafhankelijkheid, planning, etc.)

Onlangs zijn de volgende afstudeerprojecten afgerond:

 1. Optimale verlichting in een PACU (Post Anaesthesia Care Unit). Het doel van dit project was de verlichting in de PACU van een academisch ziekenhuis te beoordelen en indien nodig aanbevelingen te doen ter verbetering van de nachtverlichting.
 2. Verspreiding van via lucht overdraagbare ziekten binnen zorginstellingen. Tijdens dit onderzoek werden mogelijke gebouw- en ventilatieverbeteringen voor instellingen voor langdurige zorg in Nederland onder de loep genomen. Het doel hiervan was de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan, met name via lucht overdraagbare ziekten. Er werd een lijst met mogelijke verbeteringen opgesteld. Een van die verbeteringen, een persoonlijk ventilatiesysteem, werd in de praktijk getest.
 3. Datamining en machinelearning inzetten voor het verkrijgen van verborgen informatie uit energieverbruiksgegevens van gebouwen. Tijdens dit onderzoek werd gezocht naar manieren om de consistentie van modelleertechnieken te verbeteren. Ook werd er gekeken naar uniforme oplossingen in de bebouwde omgeving om efficiënter te kunnen verwarmen, ventileren en koelen.
 4. Luchtzuiveringssystemen in parkeergarages. Op basis van CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics) van de luchtstroming en PM-verspreiding (Particulate Matter; i.e. fijnstof) in parkeergarages en de omliggende stedelijke gebieden werd onderzocht hoe de plaatsing van een filterunit bijdraagt aan de vermindering van PM10.
 5. Vermindering van geluidsoverlast door verkeer. Dit onderzoek bood nieuwe inzichten in de effecten van geluidsoverlastvermindering op gezondheid en welzijn op een kleine schaal. Er werd gekeken naar de effecten van geluidsoplossingen in het wegdek en twee geluidsbarrières. Het hoofddoel van het onderzoek was te bepalen of er een methode is die de effecten van verkeersinterventies op een kleine schaal kan meten.
 6. Innovaties op het gebied van biobeton. Dit onderzoek was gericht op de typering en eigenschappen van Miscanthus x giganteus-vezels als lichtgewichtcomponent in cement om beton op basis van natuurlijke vezels te creëren. Daarbij werd de methodiek achter de ontwerpprocessen bestudeerd.

De volledige afstudeerrapporten zijn hier beschikbaar.

Research Building Physics and Services - Built Environment