Een track van MSc Applied Physics

Mastertrack Fluids, Bio and Soft Matter

Vloeistoffen, Bio- en Zachte Materie concentreert de aandacht op de natuurkunde van vloeistoffen en zachte materialen zonder de natuurkunde in de volle breedte uit het oog te verliezen. Het gaat hierbij specifiek om complexe verschijnselen als meerfasestroming, turbulentie, elastische en visco-elastische respons, spontane zelforganisatie, faseovergangen, de rol van het opsluiten van materialen in poreuze media en de reactie van materialen op veranderingen in de omstandigheden. Het soort systemen waar het om gaat is enorm breed: van water, lucht en olie, via vloeibare kristallen, glasachtige materialen en polymere netwerken, tot fijne verdelingen van synthetische, biologische en bio-geïnspireerde gefunctionaliseerde deeltjes. Deze vinden directe toepassingen in moleculaire bio-sensoren, geminiaturiseerde laboratoria in de vorm van geïntegreerde schakelingen, moderne druktechnieken, immersielithografie in de halfgeleiderindustrie, slimme responsieve films, energie- en warmeopslag, deeltjesgemoduleerde turbulentie, zelfhelende materialen, restauratie van schilderijen, energiebesparende banden en het voorspellen van hoe vervuiling zich in de atmosfeer en in de oceanen verspreidt.

Vaardigheden die ontwikkeld worden in de opleiding

  • Een fundamenteel begrip van de fysische principes die ten grondslag liggen aan het gedrag van complexe vloeistoffen, stromingsverschijnselen en zachte materialen, en dat van de nanometer- tot de meter- en zelfs de kilometerschaal;
  • Vertrouwdheid met toepassen van moderne experimentele technieken, geavanceerde computersimulatietechnieken en praktische theorieontwikkeling;
  • Het succesvol kunnen inzetten van abstracte probleemoplossingsmethoden in praktische, technologische en wetenschappelijke contexten
Speel video
Emma Smolders

Ask a student

Heb je een vraag over de studie of het studentleven? Vraag het onze studenten.

Voor vragen over toelating kun je naar toelating en inschrijving

Tracks van de Master Applied Physics

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Contact

Deze opleiding is NVAO gekeurd. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. Zie hier.