Studieopbouw

Het FLOW-programma, een tweejarige opleiding van 120 ECTS-punten, volgt de algemene structuur van de MSc Applied Physics. Dit omvat een kernvak van rekenkundige en wiskundige fysica, verplichte specialisatiecursussen, vrije keuzevakken en traject keuzevakken, een stage en een afstudeerproject.

Verplichte vakken

Alle studenten in het FLOW programma moeten twee specialisatiecursussen van 5 studiepunten volgen. Dit zijn:

 • Advanced fluid dynamics 
 • Micro- and nano-fluidics 

FLOW keuzevakken

De keuzevakken van het traject voor het FLOW programma zijn:

 • Physics of medical technology: equipment and physiology  
 • Chaos theory 
 • Geophysical fluid dynamics 
 • Advanced computational fluid and plasma dynamics 
 • Environmental fluid dynamics 
 • Special topics in environmental fluid dynamics 
 • Introduction to NMR/MRI for imaging and fluid visualization 
 • Transport in porous media 
 • Experimental methods in transport physics 

Research Applied Physics