Een track van MSc Architecture, Building en Planning

Mastertrack Urban Systems and Real Estate

ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
2 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science (MSc)

De wereld verandert snel en de stad verandert mee. Door de toenemende woningdichtheid gaan we steeds dichter bij elkaar wonen. Nieuwe vormen van vervoer, zoals elektrische auto’s en deelfietsen, -scooters en -auto’s, stellen andere eisen aan de infrastructuur en de energietransitie (‘van het gas af’) zorgt voor een grote toename van onder meer het aantal zonnepanelen, warmtenetwerken en energiecoöperaties in de stad.

Uitdagingen voor een leefbare stad
Om de veranderende stad leefbaar te houden staan ons uitdagingen te wachten, op allerlei vlakken. Je kunt hierbij denken aan de ambitie om de stedelijke economie circulair te maken: hoe gaan we dit doen? En aan het veranderende klimaat: hoe richten we de stad klimaatadaptief in? Ook de groeiende behoefte aan gezonde werkomgevingen, aan energie-neutrale steden en duurzaam transport heeft onze aandacht nodig. En op het menselijke vlak kun je denken aan de wens die er is om eenzaamheid bij bijvoorbeeld ouderen tegen te gaan.
Al deze uitdagingen in de stad en het vastgoed vragen om nieuwe denkwijzen, een onderzoekende houding en oog voor de menselijke factor. Steden bestaan uit een fysieke omgeving: gebouwen, wijken en transportnetwerken én uit mensen. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en er is een voortdurende interactie tussen beide.

De mastertrack Urban Systems & Real Estate (USRE) leert je hoe we een mensgerichte gebouwde omgeving kunnen ontwikkelen waarin al deze, en meer, wensen en ambities de ruimte krijgen en we aan de slag kunnen gaan voor een leefbare stad. Zowel bij de overheid als bij commerciële bedrijven wordt hier in toenemende mate aan gewerkt in onder meer de richtingen vastgoedmanagement, project- en procesmanagement, urban planning en transport.

Wat houdt de studie in?
De mastertrack Urban Systems & Real Estate (USRE) is een veelzijdige opleiding. Je leert hoe je steden en stedelijke omgevingen kunt analyseren en vormgeven. In deze opleiding beschouwen we steden als systemen waarin onroerend goed (woningen, kantoren, winkels, zorginstellingen) en transport-, energie- en communicatienetwerken nauw met elkaar verbonden zijn.

Als student leer je te werken met technieken waarmee je het gedrag van mensen in deze systemen kunt begrijpen en zelfs voorspellen. Hierbij kun je denken aan alles wat mensen in steden doen. Waar gaan ze wonen, winkelen, werken en recreëren? Hoe verplaatsen ze zich? Je richt je hierbij op drie belangrijke thema’s:

  • de behoeften en het gedrag van mensen;
  • gezonde leefomgevingen;
  • duurzaamheid.

Je leert organisatiestrategieën te ontwikkelen en toe te passen, hoe besluitvormingsprocessen verlopen en wie belangrijke spelers daarin zijn. Ook leer je hoe je slimme technologie gebruikt om gezonde en leefbare gebouwen en woonwijken te ontwikkelen waarin mensen graag wonen en werken.

Multidisciplinair
De mastertrack is multidisciplinair. De docenten hebben expertise in engineering, psychologie, data science en ICT, economie en management, stedenbouw, urban planning en transport. Deze expertise komt voort uit wetenschappelijk onderzoek op topniveau, dat zij vaak doen in samenwerking met markt- en overheidsorganisaties.

Drie hoofdgebieden
De mastertrack bestaat uit drie hoofdgebieden. De kernvakken die je volgt sluiten hierop aan. De drie hoofdgebieden zijn:

  • Real Estate Management and Development. Vakken en projectwerk op het gebied van corporate vastgoedmanagement, commercieel vastgoedmanagement, gebiedsontwikkeling, woningvastgoed, buurtontwikkeling en place making;
  • Urban planning and Transportation. Vakken en projectwerk op het gebied van urban planning, smart mobility, en slimme en gezonde leefomgevingen;
  • Information Systems for the Built Environment. Vakken en projectwerk op het gebied van process management, building information management (BIM), urban informatics en computer-gebaseerde ontwerpmethoden.

In vijf kernvakken ontwikkel je de basiskennis en -vaardigheden op ieder van deze hoofdgebieden. Via de keuzevakken op het gebied van Urban Planning, Vastgoed en Bouwinformatica ontwikkel je je verder in de richting die je zelf het interessantst vindt. In de vakken komen de nieuwste technieken op het gebied van gebouw- en geografische informatiesystemen, data analytics, Artifical Intelligence en Virtual Reality aan de orde.

Onderzoeksgroepen
Binnen de faculteit Urban Systems & Real Estate bestaan er verschillende onderzoeksgroepen. Deze onderzoeksgroepen corresponderen met de drie hierboven genoemde hoofdgebieden. De groepen werken mee in het onderzoeksprogramma ‘Design and Decision Support Systems’ (DDSS). Meer informatie hierover vind je bij Research Groups

Binnen dit onderzoeksprogramma doen docenten samen met promovendi onderzoek naar de voorkeuren en het gedrag van mensen in de gebouwde omgeving. Virtual Reality-experimenten, data analytics en AI spelen hierbij een grote rol. Ook vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden om gebouwen en de gebouwde omgeving beter op de voorkeuren van mensen af te stemmen. Het streven daarbij is om gebouwen en de gebouwde omgeving duurzaam, zo gezond mogelijk en leefbaar te maken.  

Wie ben jij?
Heb je oog voor mensen en hun beweegredenen, een open en onderzoekende werkhouding en wil je graag een bijdrage leveren aan vernieuwing van de gebouwde omgeving, dan past de mastertrack Urban Systems & Real Estate bij jou. Je hebt analytische vaardigheden, zoals het kunnen denken in systemen en je vindt planning en management interessant. Basiskennis van planningsconcepten, vastgoed- en gebiedsontwikkeling, geografische en gebouw-informatiesystemen en onderzoeksmethoden voor sociale wetenschappen is van belang 

Urban Systems & Real Estate aan de TU/e: een uniek profiel
Studenten die deze opleiding hebben gedaan hebben een uniek profiel. Ze hebben een sterke belangstelling voor zowel de gebruikers en gebruiksaspecten van de gebouwde omgeving als voor  de toepassing van (intelligente) digitale tools. Oplossingen op menselijke schaal beginnen bij de analyse van de behoeften en het gedrag van gebruikers van de gebouwde omgeving. De beschikbaarheid van grote data opent nieuwe deuren voor analyse, planning en voorspelling. Deze combinatie van gedragsonderzoek, data analytics en toepassing van de nieuwste ontwikkelingen in ICT maakt deze masteropleiding aan de TU/e uniek. Als dit je allemaal aanspreekt, dan is deze mastertrack in Eindhoven het juiste programma voor jou.

Chat met onze studenten

Speel video
Daan Kropman

Mastertracks

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Contact

Deze opleiding is NVAO gekeurd. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. Zie hier.