Een track van de MSc Architecture, Building and Planning

Mastertrack Urban Systems and Real Estate

Steden bestaan uit mensen en stenen, de interactie tussen beide is cruciaal. De USRE-mastertrack leert hoe we mensgerichte gebouwde omgevingen kunnen ontwikkelen die de uitdagingen van de steeds veranderende wereld kunnen aangaan. Uitdagingen zoals: het stimuleren van gezonde werkomgevingen; eenzaamheid bestrijden bij ouderen; een behoefte aan energieneutrale steden; het creëren van duurzaam transport enz.

De mastertrack beschouwt steden als systemen waarin onroerend goed (woningen, kantoren, winkels, zorginstellingen) en de transport- en wijknetwerken nauw met elkaar verbonden zijn. Studenten leren modelleringstools, informatica en data science technieken om het gedrag van mensen in deze systemen te begrijpen en te voorspellen. Ze leren cruciale actoren en besluitvormingsprocessen te herkennen, organisatiestrategieën te bedenken en slimme technologie te gebruiken om gezonde en aangename gebouwen en woonwijken te maken waarin mensen graag wonen en werken.

De mastertrack is zeer multidisciplinair en gebaseerd op slimme technologie. De docenten hebben expertise in engineering, psychologie, data science en ICT, economie en management, stedenbouw, planning en transport. Deze expertise bouwt voort op wetenschappelijk onderzoek op topniveau, vaak in samenwerking met markt- en overheidsorganisaties.

De brede USRE-mastertrack leidt tot een ruime keuze aan mogelijke loopbaanperspectieven. Onze alumni zijn werkzaam in verschillende commerciële bedrijven en bij de overheid, en een aantal heeft een eigen bedrijf. De alumni werken als: vastgoedmanagers en -ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en transportplanners, onderzoekers, ambtenaren, bouwinformatiedeskundigen, proces- en projectmanagers in grote stedelijke projecten, enz.

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

MyStart@TU/e

Wil je op de hoogte gehouden worden over studeren aan de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak een MyStart@TU/e account!

Core programs

In het masterprogramma Architecture, Building and Planning bieden we vier optionele tracks: 

Architectural Urban Design and Engineering (AUDE)

Ontwerp de gebouwen en steden van de toekomst met mogelijkheden om in aanmerking te komen voor registratie als architect, stedenbouwkundige of beide.

Building Physics and Services

Maak de gebouwen en steden van de toekomst energieneutraal, duurzaam, gezond en comfortabel

Structural Design (SD)

Innovatief structureel ontwerp, materiaalgerelateerd onderzoek en werktuigkunde toegepast op structurele aspecten

Urban Systems and Real Estate (USRE)

Gezonde, veilige en realistische stedelijke omgevingen creëren om in te leven, werken en spelen

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.