Onderwijsstructuur

Opbouw van de TU/e Graduate School-opleidingen

Bij de TU/e Graduate School vind je drie soorten opleidingen: masteropleidingen, EngD-opleidingen en PhD-programma's. 

De masteropleidingen hebben een vaste structuur met vakken, keuzevakken en projecten of stages. De EngD-opleidingen zijn ontwerpersopleidingen op hoog niveau, waarbij je complexe projecten uitvoert bij bedrijven. En de PhD-programma's, die op vacaturebasis werken, leiden je op voor een carrière als wetenschapper. 

Masteropleidingen

Als je op dit moment een TU/e-bacheloropleiding doet, kun je automatisch doorstromen naar één van de bijbehorende masteropleidingen aan de TU/e, Technische Universiteit van Delft of de Universiteit Twente.  Als je een masteropleiding wil volgen in een ander vakgebied moet je wellicht enkele deficiënties inhalen.

Als je een bacheloropleiding doet aan een andere universiteit of aan een HBO, dan kun je in de doorstroommatrix opzoeken of je voldoende voorbereid bent voor je gekozen master of dat je eerst een schakelprogramma moet doen. 

Aan de TU/e kun je kiezen uit 22 masteropleidingen en 35 mastertracks. Deze tracks bieden net een andere kijk op hetzelfde onderwijsprogramma. Op je diploma staat hetzelfde vakgebied, maar je hebt de nadruk gelegd op andere vaardigheden. Bij alle TU/e-masteropleidingen krijg je uiteindelijk de titel Master of Science.

Studeren in het buitenland

Aan de TU/e moedigen we elke Nederlandse masterstudent aan een tijdje in het buitenland te studeren. Voor vakken, een stage of een afstudeerproject. 

Werkgevers hechten veel waarde aan buitenlandervaring. Studenten die in het buitenland gestudeerd of stagegelopen hebben, vinden sneller een baan. Ook hebben ze vaak een hoger startsalaris. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon erg leuk om een tijdje in een ander land te wonen, een nieuwe cultuur op te snuiven en unieke ervaringen mee te maken.

Ondersteuning, beurzen en taalcursussen

Via ons exchange program kunnen studenten in aanmerking komen voor financiële ondersteuning of een studiebeurs. Ook kun je ondersteuning krijgen vanuit je eigen masterprogramma. Voordat je vertrekt, kun je aan het TU/e Language Center werken aan je talenkennis.  

EngD-programma's

Nadat je je masterdiploma op zak hebt, kun je je inschrijven voor één van onze 11 tweejarige technologisch ontwerpersopleidingen. Het eerste jaar volg je vakken waar je op hoog niveau leert ontwerpen en problemen oplossen. Het tweede jaar breng je je nieuwe kennis in de praktijk door een grote, complexe ontwerpopdracht te doen binnen een bedrijf. Aan het einde van de opleiding mag je de titel Engineering Doctorate (EngD) voeren.  

Alle Nederlandse EngD-programma's maken onderdeel uit van de 4TU.School for Technological Design, het Stan Ackermans Instituut. 

PhD-programma's

Ook kun je na je masteropleiding solliciteren naar een promotieplaats en jezelf ontwikkelen tot een onafhankelijk onderzoeker. Promoveren duurt vier jaar. Er moet wel een geschikte vacature zijn, dus houd de projecten aan jouw faculteit in de gaten.

Verbredende programma's

Binnen je master kun je extra vakken volgen waar je een certificaat voor krijgt. Deze verbredende programma's bieden een bredere kijk op technologie, met onderwerpen zoals ondernemerschap, duurzaamheid, bedrijfskunde, ontwikkeling en globalisering.

Graduate Programs

De TU/e Graduate School is georganiseerd in een aantal Graduate Programs:  deze bevat één of meerdere masteropleidingen (met mogelijk een aantal gespecialiseerde master tracks) in een bepaald domein, met een technologische ontwerpersopleiding (EngD) of promotietraject (PhD) binnen datzelfde domein.