Cursorisch deel

Ontwerpen

 • Ontwerpen van Informatie Systemen in de Zorg
 • Methoden voor procesverbeteringen
 • Enterprise Architecture
 • System thinking 1 & 2

Gezondheid en zorg

 • Intro Geneeskundig proces (ziekenhuis)
 • Intro Verpleegkundig zorgproces (VV&T)
 • Intro Behandelproces (GGZ)
 • Intro Preventieve geneeskunde (GGD)
 • Logistiek management en procesmodelleren
 • Logistiek en inhoud van zorgpaden, verpleegplannen en protocollen
 • Systemen voor hergebruik van medische gegevens
 • Verdiepingssessie
 • eHealth

Zorgstelsel

 • Organisatie technologiefunctie CIO 3.0
 • Alignment business en ICT / informatie- en ICT-strategieën instellingen, innovatiemngtBusiness cases, programma's van eisen, inkoopprocessen en aanbestedingen
 • Organisatie van de technologiefunctie
 • Business cases, batenprogramma, inkoop
 • Management en Organisatie in de Gezondheidszorg (intern/extern mngt, gezondheidsrecht, financieel mngt)
 • Value Based Healthcare

Informatie technologie

 • Understandig the digital world
 • Referentiemodellen en standaarden in de zorg
 • Informatiebeveiliging en privacy, binnen en buiten instellingen en patiënten
 • Informatiefuncties binnen zorginstellingen en onderlinge communicatie
 • Informatie-uitwisseling tussen systemen (binnen&buiten instellingen),netwerkzorg
 • Interoperabiliteit/ Health Business Networks
 • Internationale ontwikkelingen
 • Datamining/big data/AI
 • Introductie medische technologie
 • Datagovernance

Professionele vorming

 • Zelfreflectie en communicatie
 • Intervisie
 • Leiden van projecten (PRINCE-II) (let op: géén examen en/of officiële certificering)
 • Scientific Integrity voor Ontwerpers
 • Implementaties en verandermanagement
 • Kunst van presenteren
 • Onderhandelen en beïnvloeden (verandermanagent), interviewtechnieken
 • Respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patient
 • Capita selecta
 • Professionele schrijfvaardigheid