Missie en visie

Missie en visie

Het Smart Buildings & Cities programma wil bijdragen aan de transitie naar slimme, intelligente en duurzame steden met een hoge kwaliteit van leven. Deze transitie vereist nieuwe oplossingen die alleen kunnen worden gecreëerd door multiscale en multidisciplinaire (ontwerp) benaderingen. De  transitie is een relevant thema voor de samenleving (als aangegeven in Horizon 2020 Societal Challenges van de  Europese Commissie), de bouwindustrie en universiteiten (kijk bijvoorbeeld naar de strategische pijlers van de TU/e (energie, gezondheid en smart mobility en het Smart Cities program van de TU/e).

Het SB&C programma focust op de volgende thema’s (gebaseerd op de onderzoeksgebieden van het TU/e Smart Cities programma:

Een CO2 neutrale stad

  • Het ontwerpen van intelligente en energie efficiënte gebouwen en bouwcomponenten.
  • Het ontwerpen van gebouwconcepten die gericht zijn op het zo slim en zo weinig mogelijk gebruiken van fossiele brandstof.
  • Het ontwerpen en implementeren van het opwekken van hernieuwde energie productie in de gebouwde omgeving.
  • Het ontwerpen van intelligente netwerken gericht op het afstemmen van vraag en aanbod van energie.

Een stad die klimaat bestendig en nature-based is.

  • Het ontwerpen van gebouwen en steden die het effect van klimaatverandering opvangen.
  • Het ontwerpen van gebouwen en steden die gebaseerd zijn op de principes van de circulaire economie.
  • Het ontwerpen van gebouwen en steden die gezond leven bevorderen.

Een stad met autonome vervoersmiddelen

  • Het ontwerpen van een infrastructuur voor autonome vervoersmiddelen.

Het doel van het SB&C programma is om technologische ontwerpers te leveren aan het bedrijfsleven. Deze SB&C ontwerpers hebben een breed begrip hebben van de disciplines binnen de gebouwde omgeving (architectuur, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwfysica en installatietechniek en ICT); zij blinken uit in hun eigen discipline; en zij zijn in staat om te werken in multidisciplinaire ontwerpteams, bij te dragen aan ontwerpvraagstukken buiten hun eigen discipline, verschillende technologieën te integreren in nieuwe producten of concepten en om de commerciële kanten te begrijpen van die nieuwe innovatieve producten en concepten. 

SB&C is tijdens de opstart van het programma ondersteund door het EIT KIC InnoEnergy educatief programma. Het doel van dit programma is om een nieuwe generatie van innovatie gedreven mensen op te leiden door het aanbieden van excellent onderwijs dat inspeelt op zowel vraagstukken uit het bedrijfsleven als de maatschappij, gericht op creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Het EIT-label voor onderwijs is toegekend aan SB&C.

Interesting links