Studieprogramma

Het programma bestaat voornamelijk uit workshop en ontwerpprojecten.

Workshops

In de technische workshops maken de trainees kennis met belangrijke concepten uit andere technische disciplines dan hun eigen masterspecialisme. De trainees volgen de workshops in een groep bestaande uit andere SB&C trainees met verschillende technische achtergronden. Het doel van de workshops is om de trainees te leren om op een effectieve en efficiënte manier te communiceren met andere disciplines in multidisciplinaire ontwerpteams. Naast de technische workshops volgen de trainees ook workshops over ontwerpmethoden, ondernemerschap en professional development.

Ontwerpprojecten

Het programma bestaat uit twee delen die parallel àan elkaar lopen. De helft van het programma bestaat uit onderwijs op post-master niveau in de vorm van ontwerpprojecten en cursussen over ontwerpmethodes, ondernemerschap en professionele vaardigheden.

Ook worden er diverse technische cursussen gevolgd over relevante onderwerpen voor SB&C.

De andere helft van het programma is gewijd aan een individueel ontwerp project in samenwerking met een bedrijf. De trainee heeft de verantwoordelijkheid dit project te managen en uit te voeren.

Elke trainee wordt ondersteund door een adviseur van een bedrijf en een adviseur van de universiteit. Een business plan voor het implementeren of het in de markt zetten van het ontworpen product of proces is deel van het uiteindelijke resultaat.

Interessante links