HBO-TOP minor

Ben jij een gedreven student aan de Fontys, Avans of Zuyd Hogeschool? Dan maak je kans om toegelaten te worden tot het HBO TOP-programma. Dit programma maakt de aansluiting op een TU/e-masteropleiding makkelijker. Het HBO TOP-programma is niet hetzelfde als een pre-master programma, omdat je nog met je HBO-opleiding bezig bent.

Toelatingseisen

  • Je bent geselecteerd door Fontys, Avans, Zuyd Hogeschool of door de TU/e 
  • Je hebt je eerstejaars HBO-diploma (propedeuse) en maakt genoeg studievoortgang 
  • Je wil na je HBO-studie een master doen aan de TU/e

Hoe werkt het HBO TOP-excellentieprogramma?

  • Biedt rechtstreeks toegang tot een TU/e-master 
  • Gedeeltelijk bovenop je HBO-vakkenpakket  
  • Je ontvangt ECTS voor je HBO TOP-vakken

Hoe kun je je aanmelden?

Het HBO TOP-programma is ontwikkeld voor Fontys, Avans en Zuyd Hogeschool. Zij geven jouw naam door als je in aanmerking komt.  

Ben je geen student van Fontys, Avans of Zuyd Hogeschool en wil je je toch aanmelden voor HBO TOP? Neem dan contact op met TU/e Education and Student Affairs via onderstaand contactformulier.

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Student heeft de propedeuse van zijn/haar HBO opleiding behaald
  • Het gemiddeld gewogen cijfer, gemeten over de afgeronde programmajaren 2 en 3 van de bacheloropleiding, is op het moment van instroom minimaal 7,5
  • Aanbevelingsbrief van de HBO-instelling waar de student zijn/haar studie volgt
  • Voldoende kennis van wiskunde:

Contact