Is er veel groepswerk binnen de opleiding AUBS?

De opleiding heeft zowel individuele- als groepsopdrachten. De vaardigheid ‘samenwerken’ is een specifiek leerdoel/professionele vaardigheid, die belangrijk is vanwege de link met de beroepspraktijk waarin men veelal voor/met klanten en in een multidisciplinaire omgeving zal werken.