Leidt de opleiding op tot officieel geregistreerd architect of stedebouwkundige?

De track AUDE (Architectural Urban Design and Engineering) kent varianten waarmee je je kwalificeert voor toelating tot het architectenregister en/of het register voor stedenbouwkundigen (na de door het betreffende register gevraagde beroepservaringsperiode).