Moet je creatief of technisch zijn voor TU/e Bouwkunde?

Bij Bouwkunde gaat het om het combineren van techniek en creativiteit in de gebouwde omgeving, het kan niet zonder elkaar bestaan. Je kunt binnen je studie gaan verbreden of specialiseren, richting techniek of een meer ontwerpende richting als architectuur of stedenbouw. Bij het woord creativiteit denken veel mensen aan goed kunnen tekenen en maquettes maken. Tijdens de opleiding leer je tekenen als praktische tool om begrijpelijke schetsen te kunnen maken. Maar er wordt vooral gewerkt met digitale ontwerpprogramma’s. Creativiteit is een breder begrip en kan bijvoorbeeld ook van pas komen bij het bedenken van oplossingen voor bouwkundige problemen. Het is voor deze studie goed wanneer je analytisch aangelegd bent. Je studeert aan een technische universiteit, vandaar dat een toelatingseis voor de bacheloropleiding is dat je de vakken wiskunde B en natuurkunde op VWO-niveau hebt gedaan. Wanneer technische vakken niet je sterkste punt zijn, kan het zijn dat je harder moet werken voor bepaalde vakken en  je doet er verstandig aan om voor aanvang van je bachelor alvast wat bij te spijkeren.