Scheikundige Technologie

Onderzoeksdag

Voor wie

De onderzoeksdagen zijn bedoeld voor gemotiveerde leerlingen uit 4-vwo met een N-profiel met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

MET DE KLAS OP BEZOEK
De vastgestelde data zijn bedoeld voor individuele leerlingen van verschillende scholen. Mocht een docent interesse hebben om met de hele klas de onderzoeksdag te doen, neem dan tijdig contact met ons op via onderstaand formullier. We kunnen dan in overleg bekijken of, en zo ja wanneer, we een dag kunnen organiseren.

Wat houdt een onderzoeksdag in

De eendaagse onderzoeksdagen van de faculteit Scheikundige Technologie bieden je kans om te proeven aan het doen van scheikundig onderzoek. Op deze onderzoeksdag nemen we een maatschappelijk relevant thema onder de loep.

Thema onderzoeksdag: Gecontroleerde medicijnafgifte

De onderzoeksdag van 2019 heeft als thema: Gecontroleerde medicijnafgifte

Medicijnen met een relatief korte halfwaardetijd vertonen na toediening een sterke fluctuatie in de bloedconcentratie. Dit kan aan de ene kant leiden tot ongewenste neveneffecten in periodes met een hoge concentratie, terwijl de periodes met een lage medicijnconcentratie relatief inefficiënt zijn. Voor dergelijke medicijnen is het van belang het geneesmiddel op een gecontroleerde manier af te leveren, daar waar het nodig is. Je kunt hierdoor de toe te dienen dosis omlaag brengen. En eventuele bijwerkingen zoals bijvoorbeeld schadelijke effecten voor andere organen vermijden.

De afgelopen jaren is daarom veel onderzoek gedaan naar nieuwe technieken voor intelligente doseringssystemen, ook wel medicijnafgiftesystemen of drug delivery systemen genoemd. Er bestaan verschillende types drug delivery systemen. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar biopolymeren. Als model voor de medicijnafgifte wordt het vrijkomen van een kleurstof bekeken.

Tijdens deze dag werk je aan de onderzoeksvraag:
Zijn alginaten (‘suikerpolymeren’ ) geschikt voor gecontroleerde medicijnafgifte?

Meld je aan

De inschrijving voor 2019 is gesloten, je kan je niet meer aanmelden

Meer informatie

Voor meer informatie over de onderzoeksdagen of antwoorden op vragen over de studie Chemical Engineering and Chemistry kun je contact opnemen met de studievoorlichter via onderstaand contactformulier of via telefoonnummer 040- 2475849.