Aanmeldkostenvergoeding

Voor elke inschrijving van een student met een internationale vooropleiding ( = buiten Nederland of een international school in Nederland) wordt er 100 euro aanmeldkostenvergoeding gevraagd. Het inschrijfgeld is niet-restitueerbaar.

Het volledige bedrag van 100 euro dient op de bankrekening van de TU/e te staan. Zorg ervoor dat je bank begrijpt dat eventuele kosten voor deze geldtransfer NIET ten laste komen van de TU/e en dat JIJ alle transactiekosten voor je rekening neemt. Met andere woorden, je moet de eventuele overschrijvingskosten afzonderlijk betalen. Als de aanmeldkostenvergoeding niet volledig is betaald, kunnen wij je aanmelding helaas niet in behandeling nemen. 

Het is NIET mogelijk om de aanmeldkostenvergoeding contant, per creditcard, per bankaccept of per cheque te betalen. Het is ook niet mogelijk om het inschrijfgeld in termijnen te betalen.

Betaalinstructies

Om de aanmeldkostenvergoeoding over te maken van een buitenlandse bankrekening vul je het volgende in op het internationale overschrijvingsformulier van de bank in je eigen land:

  • bankrekeningnummer TU/e: 1148.70.438
  • naam van de bank: Rabobank
  • begunstigde/ontvanger (aan wie de betaling zal worden verricht): Technische Universiteit Eindhoven (gebruik de Nederlandse naam van de TU/e omdat deze bij de bank geregistreerd is)
  • IBAN-nummer: NL66 RABO 0114 8704 38
  • BIC-code: RABONL2U
  • Stad: Eindhoven, Nederland
  • Adres: Postbus 301 – 5600 AH Eindhoven, Nederland
  • Je volledige naam en geboortedatum, in het bijzonder als iemand anders het inschrijfgeld betaalt. Zo kunnen we zien welke student het inschrijfgeld heeft betaald.
  • Je studentnummer

Uitzondering voor landen waar sancties gelden

Studenten die in Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië wonen, mogen de aanmeldkosten of andere gelden NIET overmaken zonder eerst contact op te nemen met io@tue.nl
Er bestaan momenteel internationale sancties waaraan de TU/e zich moet houden met betrekking tot directe of indirecte financiële transacties.