Aanmeldkostenvergoeding

Voor elke inschrijving van een student zonder de Nederlandse nationaliteit wordt er 100 euro inschrijfgeld gevraagd. Het inschrijfgeld is niet-restitueerbaar.Het bewijs dat het inschrijfgeld is overgemaakt, moet worden geüpload in het onlinesollicitatieformulier. Een kopie van je overschrijvingsopdracht is voldoende bewijs dat het inschrijfgeld is overgemaakt.

Om het collegegeld over te maken van een buitenlandse bankrekening vul je het volgende in op het internationale overschrijvingsformulier van de bank in je eigen land:

  • bankrekeningnummer TU/e: 1148.70.438
  • naam van de bank: Rabobank
  • begunstigde/ontvanger (aan wie de betaling zal worden verricht): Technische Universiteit Eindhoven (gebruik de Nederlandse naam van de TU/e omdat deze bij de bank geregistreerd is)
  • IBAN-nummer: NL66 RABO 0114 8704 38
  • BIC-code: RABONL2U
  • Stad: Eindhoven, Nederland
  • Adres: Postbus 301 – 5600 AH Eindhoven, Nederland
  • Je volledige naam en geboortedatum, in het bijzonder als iemand anders het inschrijfgeld betaalt. Zo kunnen we zien welke student het inschrijfgeld heeft betaald.
  • Je studentnummer

Het volledige bedrag van inschrijfgeld van 100 euro dient op de bankrekening van de TU/e te staan. Zorg ervoor dat je bank begrijpt dat eventuele kosten voor deze geldtransfer NIET ten laste komen van de TU/e en dat JIJ alle transactiekosten voor je rekening neemt. Met andere woorden, je moet de eventuele overschrijvingskosten afzonderlijk betalen.

Als het inschrijfgeld niet volledig is betaald, kunnen wij je inschrijving helaas niet in behandeling nemen. 

Het is NIET mogelijk om het inschrijfgeld contant, per creditcard, per bankaccept of per cheque te betalen. Het is ook niet mogelijk om het inschrijfgeld in termijnen te betalen.